Skip to content

Morlanda Växtodling drar nytta av fjärrvärme samt ökar svensk produktion av växter

augusti 23, 2021
  • Referenser och samarbete

Morlanda Växtodling bygger en verksamhet som ger ett inhemskt alternativ för grossister och konsumenter i Sverige. Att driva stora växthus kan dock vara utmanande på grund av ett flertal krav på optimala tillväxtförhållanden, samtidigt som energi- och kostnadseffektiviteten behöver hanteras under hela året. Fjärrvärme hjälper till att hantera temperaturutmaningen under den kalla årstiden, eftersom det inte krävs några ansträngningar från företaget för att utnyttja den.

Morlanda Växtodling i Ellös är en av Nevels senaste växthuskunder i Orust kommun. Växthusets yta är 12 000 m2 varav 9 000 m2 används för odling, även under vintern. Det drivs av Gaston Lavén och hans affärspartner Sofia Immo och de har precis startat sin verksamhet. För närvarande är växthuset redo att ta emot ett planteringsbestånd, men när det är full aktivitet kommer växthuset att rymma omkring 150 000 växter. Växterna levereras regelbundet till olika grossister som sedan säljer dem vidare till olika butiker runt om i Sverige. För tillfället kommer den största delen av växterna från andra länder, vilket även betyder större koldioxidutsläpp. Tanken är att ge ett alternativ för både grossisterna och konsumenterna att kunna köpa inhemska växter och sätta fart på vägen mot de nationella klimatmålen.

När det gäller tekniska utmaningar, en av de största utmaningarna i växthuset är att optimera alla faktorer som växterna behöver, såsom ljus, temperatur och mängden vatten som krävs. En annan utmaning är energi- och kostnadseffektivitet. Särskilt under vintertid spelar uppvärmning och belysning en avgörande roll, och mängden energi som behövs är så hög att alternativen måste övervägas noggrant.

Morlanda växtodling
Ägarna av Morlanda Växtodling, Gaston Lavén och Sofia Immo. ”Köp fler växter – de gör dig lycklig!”, uppmuntrar Gaston.

Gastons doktorsexamen i organisk kemi och bakgrund inom molekylärbiologi är inte direkt relaterad till utmaningarna med att odla blommor, men den vetenskapliga basen och viljan att hitta lösningar för alla utmaningar hjälper verkligen till, i kombination med hans passion för växter. För att ta itu med den utmanande uppvärmningen hade Gaston kontakt med Per Ander från Nevel. Efter att ha förstått växthusbehovet kunde Per erbjuda ett fjärrvärmeavtal som passade Morlanda Växtodling.

– Fjärrvärme är en enkel uppvärmningsmetod för att optimera temperaturen eftersom den inte kräver några ansträngningar från vår sida, utan låter oss fokusera på andra saker istället, säger Gaston.

Nevels fjärrvärme, en hållbar och framtidssäker energikälla, passar också bra ihop med värdegrunden hos Morlanda Växtodling, eftersom båda företagen strävar efter låga koldioxidutsläpp och cirkulär ekonomi. För att hjälpa företag att minska sina utsläpp siktar Nevel på att producera fjärrvärme från 100 % förnybara energikällor, tillsammans med sidoströmmar från lokala industrier.