Skip to content

Nevel expanderar sin biogasverksamhet

oktober 2, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Envor Groups biogasverksamhet har övergått i Nevels ägo

Nevel, ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter, och Envor Group har slutfört affären om förädlingsverksamheten för biologiskt nedbrytbara sidoströmmar. Envors anläggningar för bearbetning av biologiskt nedbrytbara sidoströmmar i Forssa och Björneborg, Finland, har överförts till Nevels ägo. Anläggningarna har en sammanlagd energiproduktion på 51 GWh.

Förvärvet stödjer Nevels strategi och hållbarhetsmål som en främjare av lokala cirkulära ekonomier. Det utökar också företagets erbjudande inom bearbetning av sidoströmmar inom den industriella och kommunala sektorn.

Nevel driver anläggningarna för biogasproduktion som ingår i förvärvet och servar runt 50 industriella och kommunala kunder. Nevel är också berett att investera ytterligare i anläggningarna. Affären skapar möjlighet till en betydande investering i Kotka, Finland.

Nevels breda kunnande inom energiinfrastruktur och cirkulär ekonomi, samt partnerskapsmodellen och investeringskapaciteten som erbjuds, bidrar till att uppnå företagets industriella och kommunala kunders mål för koldioxidneutralitet. I den ansvarsfulla omställningen till koldioxidneutralitet tas hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Nevel har höga säkerhets- och miljöstandarder i all sin verksamhet.

Mer information
Thomas Luther, CEO, Nevel, +358 40 534 42 56
Hanna Viita, Director, Sustainability and Communications, Nevel, +358 40 167 17 55

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.