Skip to content

Nevel förenklar sin företagsstruktur

december 5, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

I syfte att främja vårt mål att vara våra kunders viktigaste partner i den gröna omställningen har vi uppdaterat vår strategi. Samtidigt förtydligar vi vår administrativa koncernstruktur genom att slå samman Nevel Energilösningar AB med Nevel AB. Förändringen gäller kunder och leverantörer i Hjärnarp, Vejbystrand, Ellös och Henån.

Nevel Energilösningar AB (org.nr 559195-9050) fusioneras till Nevel AB (org.nr 559211-2394) fr.o.m. 1 januari 2023. Därefter kommer Nevel Energilösningar AB att upplösas utan likvidation och Nevel AB övertar samtliga tillgångar och skulder. Efter förändringen ska organisationsnummer 559211-2394 användas.

Fusionen kommer inte att påverka våra leverantörer, kunder eller andra intressenter, med undantag för det förändrade organisationsnumret och den nya faktureringsadressen som ska användas från och med januari 2023.

Om du har frågor om sammanslagningen, eller fakturering, är du välkommen att kontakta Nevels kundtjänst, tel. 0771-98 00 00, helgfria vardagar kl. 8.00–16.00, eller via e-post info.varme@nevel.com.

Hanna Viita
Nevel, Director, Sustainability and Communications
Telefon +358-40 1671755

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 190 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.