Skip to content

Nevel förnyar fjärrvärmeavtal med Tibro kommun

december 20, 2021
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturbolaget Nevel har ingått ett nytt 15-årigt avtal med Tibro kommun om leverans av fjärrvärme. Avtalet säkerställer en hållbar, trygg och kostnadseffektiv energiförsörjning och lägger grund för framtida investeringar.

”Nevel tillför både kompetens och långsiktiga investeringar. Samarbetet är en grundpelare i kommunens energiinfrastruktur”, säger Rolf Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Tibro.

Tibro kommun köper två tredjedelar av all värme som produceras av Nevels anläggning i Baggebo, vilket utgör cirka 40 GWh per år. Nu finns ett behov av att satsa på nya investeringar.

Med fjärrvärmesystem har kommunen skapat ett lokalt kretslopp, där Tibros möbelindustri spelar en viktig roll. Nevel omvandlar spillprodukter från möbelindustrin till värme för såväl hushåll som företag.

”Tibro kommun var tidigt ute med kretsloppstänkande och valde att satsa på fjärrvärme. Idag är fjärrvärmen navet i en cirkulär och klimatneutral ekonomi. Vi är stolta och glada över att tillsammans med Tibro få fortsätta att utveckla en smart energiinfrastruktur där kommunen och lokala industrier interagera i en miljövänlig och hållbar energiförsörjning”, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.

Det finns två fjärrvärmenät i Tibro, med ett gemensamt fjärrvärmeverk i Baggebo. Kommunen ansvarar för leverans till ca 300 bostadsfastigheter, medan Nevel ansvarar för värmeproduktion och leverans till industrifastigheter. Nevel har levererat fjärrvärme till kommunen sedan 2007.

För mer information, kontakta:
Per Ander, Försäljningschef Sverige
Tel: +46 733 484 794
E-post: per.ander@nevel.com

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.