Skip to content

Nevel förvärvar Åmotfors Energi i en affär som bidrar till en cirkulär ekonomi och minskade CO2-utsläpp

oktober 5, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturföretaget Nevel kommer att förvärva Åmotfors Energi i Eda kommun. Genom förvärvet säkerställer Nevel kontinuitet i energiförsörjningen och bidrar till att minska energiproduktionens klimatpåverkan. Nevel har ingått ett avtal om att förvärva Åmotfors Energi från Nordic Paper, en ledande nordisk specialpappersproducent, och övriga aktieägare. Affären kommer att slutföras under det fjärde kvartalet 2022. Nevel kommer att stötta Nordic Papers utveckling på anläggningen. Företagen har som gemensam ambition att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen.

Åmotfors Energis verksamhet består av produktion av ånga, värme och el samt tillhandahåller tjänster för energiåtervinning. Energin distribueras främst till Nordic Papers kraftpappersbruk i Åmotfors och till Eda kommuns fjärrvärmenät. Energin produceras genom förbränning av hushållsavfall från närliggande kommuner i Sverige och Norge, vilket bidrar till den lokala cirkulära ekonomin.

“Vi är glada över att ha träffat denna överenskommelse med Nevel. Med deras breda erfarenhet från att driva energianläggningar är de en perfekt partner för att fortsätta vidareutveckla samarbetet mellan Åmotfors Energi AB och Nordic Paper. Med ett nytt leveransavtal säkerställer vi att energitillförseln till vår kraftpappersproduktion i Åmotfors sker till långsiktigt stabila villkor. Samtidigt kan vi arbeta tillsammans för en minskad klimatpåverkan,” säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

“Detta förvärv är i linje med vår strategi att utveckla hållbara energi- och infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är glada över att bli en långsiktig partner till Nordic Paper, vilket säkerställer stabilitet och kontinuitet i energiförsörjningen. Vi välkomnar de anställda på Åmotfors Energi till Nevel,” säger Thomas Luther, vd på Nevel.

“Nevel kommer att investera i ständiga förbättringar av verksamhetens hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Som ett konkret första steg mot att minska utsläppen kommer vi att byta från fossil olja till bioolja,” säger Stefan Johnsson, försäljningschef på Nevel.

För mer information, kontakta:

Stefan Johnsson
Försäljningschef, Nevel
stefan.johnsson@nevel.com
Telefon: +46 730 74 24 64

Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 17 55

Henrik Essén
IR- och strategichef, Nordic Paper
henrik.essen@nordic-paper.com
Telefon: +46 730 57 38 01

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD. Genom åtaganden som tar hänsyn till alla berörda intressenter ger Ardian människor, företag och länder över hela världen möjlighet att växa. www.nevel.com/sv/

Om Nordic Paper
Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.com

Nevel har ingått ett avtal om att förvärva Åmotfors Energi från Nordic Paper, en ledande nordisk specialpappersproducent, och övriga aktieägare. (Bilden tillhandahålls av Nordic Paper.)

Nevel Åmotfors använder fasta bränslen i form av kommunalt avfall och verksamhetsavfall, vilka utgörs av biomassa i form av den biologiskt nedbrytbara delen av avfallet.

Bränslenas ursprung är Sverige och Norge och uppfyller hållbarhetskriterierna för sin värme- och elproduktion.