Skip to content

Nevel hjälper sina kunder att bli konkurrenskraftiga genom att skapa hållbara lösningar byggda på cirkulär ekonomi

mars 13, 2024
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur
Fokusera på din kärnverksamhet och låt Nevel sköta din energiproduktion. Vi kan bygga och drifta en energianläggning nära dig eller ta över och sköta din befintliga.

För företag med energiintensiv verksamhet har det traditionellt varit en utmaning att hantera energiproduktion på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Men nu växer medvetenheten om värdet av att outsourca energiproduktion, och det finns betydande fördelar med att överlåta ansvaret till specialiserade aktörer som Nevel.

Denna affärsmodell ger företag möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och uppnå ökad konkurrenskraft, dels genom att spara in på löpande kostnader och dels på att minimera sitt miljöavtryck.

Nevel är en pålitlig partner. Med skräddarsydda infrastrukturlösningar kan vi hjälpa våra kunder att få tillgång till energi när de behöver den och i den omfattning som krävs. Denna flexibilitet är kritisk för företag som arbetar med energiintensiva processer.

Genom att outsourca sin energiproduktion kan företag överlåta kostsamma och komplexa uppgifter som drift, underhåll, reinvesteringar och hantering av personal till experter som Nevel. Företagen kan frigöra betydande kapital och fokusera på viktiga initiativ som forskning, utveckling och produktionsförbättringar.

Med Nevels sofistikerade digitala plattform kan energianläggningen styras, övervakas och optimeras på distans. Denna digitala transformation minimerar behovet av lokal övervakning och resulterar i betydande synergifördelar och kostnadsbesparingar.

Nevel strävar efter att bygga hållbara och cirkulära energisystem genom att maximera lokal bränsleförsörjning och utnyttja spillvärme och restprodukter från kundens produktion. Genom att hantera restproduktion och optimera energi- och materialflöden kan Nevel bidra till kostnadsbesparingar, drifteffektivitet och minskade utsläpp. Detta gynnar både företagen och miljön.

Vid en outsourcing tar Nevel samtliga kostnader för investeringar och sköter drift och underhåll av anläggningen. Vi administrerar även ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd.

– Outsourcing av energi är definitivt framtiden för energiintensiva företag. Det erbjuder konkreta fördelar i form av ökad konkurrenskraft, avlastning av operativa bekymmer och möjligheten att investera i tillväxt och hållbarhet. Genom att samarbeta med experter som Nevel kan företag optimera sin energiproduktion och fokusera på att utveckla sina kärnverksamheter, säger Fredrik Bjöörn, Nevels Head of Industrial Sales.

Nevel hjälper sina kunder att bli energieffektiva och konkurrenskraftiga genom att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar byggda på cirkulär ekonomi.

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43