Skip to content

Nevel ingår samarbetsavtal om att förvärva Envor Groups biogasverksamhet

augusti 29, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel ser stora framtidsmöjligheter inom den cirkulära ekonomin med biologiskt nedbrytbara sidoströmmar

Nevel, som erbjuder avancerade infrastrukturlösningar för industrin och fastigheter, har slutit ett samarbetsavtal med Envor Group om att förvärva dess verksamheter som riktar in sig på återvinning och förädling av biologiskt material. Affären planeras att slutföras i slutet av året.

Förvärven är i linje med Nevels långsiktiga hållbarhetsarbete att främja den cirkulära ekonomin. De skulle också förbättra företagets möjligheter att möta en ökande efterfrågan på hållbara lösningar och hantering av sidoströmmar från industrin och den kommunala sektorn.

Det handlar om Envors anläggningar i finska Forssa och Björneborg, som tillsammans genererar 51 GWh.

“Återanvändning av biologiskt nedbrytningsbara sidoströmmar och att kunna främja regionala cirkulära ekonomier är strategiskt viktigt för Nevel. Det hjälper våra industrikunder och kommuner att ta vara på sina sidoströmmar, minska sina utsläpp och accelerera den gröna, hållbara omställningen tillsammans med oss. Med ytterligare investeringar avser vi att vidareutveckla vår verksamhet och kunna erbjuda fler hållbara lösningar. Det är bra både för våra kunder och miljön,” säger Thomas Luther, vd på Nevel.

”Envor har letat efter någon som med nödvändiga investeringar kan förbättra förädlingsverksamheten ytterligare. Vi är övertygade om att Nevel är rätt partner. Om affären genomförs så kommer Envor Groups fokus ligga på att utveckla vårt kunderbjudande, som transport och förädling av biologiskt avfall,” säger Samuli Laine, vd på Envor Group.

Om förvärven går igenom så kommer Nevel att ta över driften av de två biogasanläggningarna i Forssa och Björneborg, och fortsätta att bistå de 50-talet existerande kunderna från den kommunala sektorn och industrin. Nevel är redo att göra ytterligare satsningar i båda verksamheterna. Förvärven möjliggör också för betydande framtida investeringar i Kotka i Finland.

Nevels kunskap och erfarenhet från att jobba inom den hållbara ekonomin med gröna energi- och infrastrukturlösningar, samt företagets samarbetsmodell och investeringsmöjligheter, gör att företaget är väl positionerat att stötta sina kunder att bli koldioxidneutrala och mer hållbara. Nevel tar sociala, ekonomiska, och miljömässiga aspekter i beaktning i omställningen till koldioxidneutralitet. Företaget har dessutom åtagit sig genomgående höga säkerhets- och miljökrav.

Mer information
Thomas Luther
CEO, Nevel
Tel: +358 40 534 4256

Hanna Viita
Kommunikations- & hållbarhetschef, Nevel
Tel: +358 40 167 1755

Samuli Laine,
VD, Envor Group
Tel: +358 50 407 8099 (Forssa)

Santeri Laine
Verksamhetschef, Envor Group
Tel: +358 50 407 8100 (Björneborg)

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.