Skip to content

Nevel inleder samarbete med EAB och Tenzo och gör ny grön investering i Smålandsstenar – beräknas minska CO2-utsläppen med 1,000 ton årligen

mars 4, 2024
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel, som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter, ska bygga ett nytt biobränsleverk och tillhandahålla hållbar värmeproduktion till EAB och Tenzo i Smålandsstenar, Sverige. Investeringen i ett nytt fjärrvärmenät möjliggör för fler industrikunder att nyttja den hållbara energiproduktionen i Sverige.

I början av 2024 erhöll Nevel investeringsstödet ”Klimatklivet” från Naturvårdsverket, som avser att uppmuntra företag att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Detta möjliggjorde bygget av ett nytt biobränsleverk i det södra industriområdet i Smålandsstenar.

Genom dessa samarbeten med EAB och Tenzo och en kommande separat infrastrukturinvestering för att utvidga det lokala fjärrvärmenätet, är Nevel positionerat för att kunna fortsätta förse en allt bredare industriell kundbas i Smålandsstenar med stabila och hållbara energilösningar.

EAB utvecklar och levererar lagerinredningar, portar och stålbyggnader, och Tenzo har specialiserat sig på utveckling, design och tillverkning av möbler. Genom det etablerade samarbetet med Nevel, kommer företagen att kunna genomgå en betydande omställning från naturgas till mer hållbara energikällor. Denna strategiska förändring förväntas resultera i en avsevärd minskning av växthusgasutsläppen för de båda industriföretagen, med en uppskattad årlig reduktion om cirka 1000 ton, vilket markerar ett viktigt steg framåt i deras hållbara omställning.

“Nevel har på ett proaktivt sätt hanterat samtliga tillståndsprocesser och därmed möjliggjort denna hållbara omställning för vår organisation. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla och fördjupa vårt samarbete under en lång tid framöver,” säger Per-Åke Andersson, vd på EAB.

”Med allt högre energikostnader har Tenzo letat efter mer konstadseffektiva och hållbara energilösningar för vår verksamhet. Vi är mycket nöjda med att inleda detta samarbete med Nevel och få tillgång till deras expertis,” säger Stefan Helgebring, Factory Manager på Tenzo.

“Genom att bredda och förstärka vår kapacitet kommer vi i fortsättningen kunna stötta och påskynda ännu fler företags hållbara omställning. Det är vi stolta över. En separat investering för att bygga ihop näten kommer dessutom göra att fjärrvärmenätverket blir mer flexibelt, får en mer balanserad energimix och mindre exponerat mot geopolitiska förändringar och prissvängningar,” säger Stefan Johnsson, Commercial Director på Nevel.

Nevel har sedan tidigare en etablerad närvaro i Smålandsstenar. Under 2023 inleddes ett samarbete med Trioworld för att ta tillvara på spillvärmen från dess anläggning i Smålandsstenar. Initiativet främjar den cirkulära ekonomin genom att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och högre energieffektivitet.

För mer information, kontakta:

Stefan Johnsson
Commercial Director, Nevel
E-post: stefan.johnsson@nevel.com
+46 730 74 24 64

Hanna Viita
Hållbarhets- och kommunikationschef, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
+358 40 167 17 55

Per-Åke Andersson
Vd, EAB
E-post: per-ake.andersson@eab.se

Stefan Helgebring
Factory Manager, Tenzo
E-post: stefan.helgebring@tenzo.se

Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 150 MEUR och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.

EAB
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, Sverige, som på ett hederligt småländskt sätt har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. EAB arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har EAB sett stadig tillväxt och bolaget finns idag representerat över hela världen.

Tenzo
Tenzo är ett privatägt företag i Smålandsstenar, Sverige, och som utvecklar, producerar och tradear möbler till återförsäljare på en bred internationell marknad. Omkring 95% av produktionen går på export till stora återförsäljare runt om i Europa, framför allt till Frankrike, Tyskland, Schweiz, Benelux, och Norden.