Skip to content

Nevel levererar förnybar fjärrvärme till ny stadsdel i Åstorps kommun

februari 22, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturbolaget Nevel har tecknat ett samarbetsavtal med bostadsbolaget AB Kvidingebyggen om att leverera hållbar fjärrvärme till Åstorps nya bostadsområde Björnekulla ås.  

I centrala Åstorp har nu byggnationen av den nya stadsdelen Björnekulla ås påbörjats, som ska omfatta närmare 300 bostäder. De första beräknas stå klara redan i slutet av 2022.

Bostadsbolaget AB Kvidingebyggen ansvarar för bostadsprojektet. Nevel, som har levererat fjärrvärme till invånarna i Åstorps tätort sedan 2015, har nu ingått ett samarbetsavtal med Kvidingebyggen om att leverera fjärrvärme även till Björnekulla ås. Detta innebär att alla hus som byggs i området erbjuds möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Byggnationen kommer att ske i etapper fram till 2030. Den första etappen, som bland annat innefattar anläggning av fjärrvärme, har redan påbörjats.

”Genom denna överenskommelse kan Nevel utveckla ett redan välfungerande samarbete och fortsätta leverera hållbar fjärrvärme till kommuninvånarna som till 98% är producerad av förnyelsebar energi ”, säger Per Ander, Försäljningschef Nevel.

”Vi är nöjda med Nevel som leverantör av fjärrvärme, och är nu glada över att kunna utvidga detta samarbete. Tack var den förnybara fjärrvärmen som Nevel kommer att leverera lägger vi en grund för att det nya bostadsområdet blir så hållbart så möjligt. Här förverkligas Åstorps vision 2030 – en omställning för ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och klimat”, säger Mikael Fors, VD Kvidingebyggen.


För mer information, kontakta:
Per Ander, Försäljningschef Nevel
Tel: +46 733 484 794
E-post: per.ander@nevel.com  

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.