Skip to content

Nevel storsatsar på energiinfrastruktur i Sverige

april 28, 2021
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturbolaget Nevel har stora planer. Målet? Att förse Sverige med framtidssäkrad, grön energiinfrastruktur. Med den nya ägaren i ryggen, det globala investmentbolaget Ardian, finns alla förutsättningar på plats. Nevel ska bli den självklara samarbetspartnern för företag och kommuner som vill effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan.

– Vi har skruvat upp ambitionerna. Nevel planerar att investera drygt 2 miljarder kronor i förnybar energiproduktion i Norden de kommande fem åren, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.

Hållbar värmeförsörjning – i partnerskap med kommuner och industrikunder

Sent 2019 bildade finska Vapo Group ett nytt internationellt företag, Nevel, med verksamhet i Sverige, Finland och Estland. Som en del i bildandet av det nya bolaget delades Vapos svenska verksamhet Neova i två delar. Nevel svarar upp mot marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. I Sverige har Nevel och dess föregångare ägt och drivit svenska fjärrvärmenät och värmesystem vid industrianläggningar under många år.

Nu vässas erbjudandet. Med sin framskjutna position inom digitalisering skapar Nevel skalfördelar i drift och utveckling av fjärrvärmenät och andra energisystem, och hjälper kommuner och företag runt om i Sverige att sänka sina energikostnader och samtidigt minska klimatavtrycket.

Nevel satsar på att skala upp erbjudandet med värmeförsörjning som en tjänst till industrikunder, och på att skapa långsiktiga partnerskap med kommuner. Den svenska organisationen ska stärkas genom rekrytering av ny nyckelkompetens till Nevel, inom exempelvis inom industriell infrastruktur och konceptutveckling.

– Fjärrvärmenät är en del av framtidens hållbara energiinfrastruktur. Näten är sammanhållna system där energin kan komma från olika källor, beroende på behov. De är cirkulära system där spillvärme kan tas tillvara,  och där värmekonsumtion kan balanseras och optimeras mellan många fastigheter med olika behov, säger Peter Bäckström.

– Nevel har en unik kombination av å ena sidan kompetens och erfarenhet, å andra sidan innovation och modern teknik, fortsätter han.

Potential i industriell infrastruktur

I industrin finns en enorm potential som inte är tillvaratagen. Spillvärme från industrier utnyttjas alltför sällan fullt ut, exempelvis i fjärrvärmenät. I samarbete med Nevel kan industriföretag effektivisera sin värmeförsörjning, och bidra till koldioxidneutralitet.

-Jag träffar företag hela tiden som kan få sitt energibehov ordnat på ett sätt som är billigare, mer hållbar och säkrare ur arbetsmiljösynpunkt. Många vill bidra till koldioxidneutralitet och minskade utsläpp, men vet inte hur. Vi kan hjälpa industriföretag att fokusera på sin kärnverksamhet. Vårt mål är att hjälpa industriföretag genom att skapa lösningar och med en investeringsmodell som matchar deras behov och levererar värde från dag ett och långt in i framtiden, säger Johan Ellison, försäljningschef för industriell infrastruktur i Sverige.

Fakta om Nevel

VD: Markus Hassinen

  • Sverigechef: Peter Bäckström.
  • Omsättning: 100 miljoner euro.
  • Anställda: 130 experter i tre länder, Finland, Sverige och Estland.
  • Verksamhet: 130 värme- och kraftverk samt över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och Estland. 17 av fjärrvärmenäten finns runt om i Sverige.
  • Ägare: Ardian, ett av världens största privata investmentbolag med över 80 miljarder Euro under förvaltning.