Skip to content

Nevel strävar efter en klimatpositiv tillväxt. Strategi och organisation uppdateras för att möta kundernas behov och möjligheterna på marknaden.

oktober 3, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Trots svårigheterna på energimarknaden ser vi på Nevel möjligheter till klimatpositiv tillväxt och att skapa lokala, cirkulära ekonomier.

Vår ambition är att bli våra kunders pålitliga partner i den gröna omställningen. Sedan förra sommaren har vi uppdaterat vår strategi för att stödja dessa ambitioner. För att bättre kunna tillgodose våra kunders behov och fortsätta genomförandet av våra åtaganden har vi förändrat organisationen genom affärsenheterna Real estate business och Industrial business. Vi ser över vår verksamhetsmodell och ytterligare partnerskap, och utvecklar vår hållbarhet och digitala förmåga samt vår operativa effektivitet. För att stödja strategin och förtydliga vår operativa struktur har vissa uppdateringar och utnämningar gjorts i vår organisation. Vi kommunicerar de här förändringarna via normala kundmöten och nyhetsbrev. Vårt fokus ligger fortfarande på att säkerställa affärskontinuiteten och stödja våra kunders krav.