Skip to content

Nevel uppdaterar priserna för fjärrvärme

maj 26, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Den nuvarande energikrisen har ökat efterfrågan på inhemskt bränsle och priserna på förnybara biobränslen för fjärrvärmeproduktion har stigit kraftigt, i många fall fördubblats.

Från 1 augusti 2023 höjer vi priserna på fjärrvärme. Prishöjningen ligger på 15–40 % och avser att täcka kostnaderna för högre inköpspriser för bränsle. För ett typiskt radhus eller litet flerbostadshus (ca 20 MWh/år) innebär det totalt 5–600 kr/mån inklusive moms. Förändringen berör inte Vejbystrand, Hjärnarp och Billesholm.

Prisändringarna är specifika per kommun i våra fjärrvärmenät och de lokala fjärrvärmepriserna finns på nevel.se/fjarrvarmenat samt på respektive faktura. Priserna gäller från 2023-08-01.

Marknadssituationen är fortfarande oförutsägbar och det är svårt att bedöma hur prisnivåerna blir i framtiden. Trots utmaningarna är vi åtagna att långsiktigt främja tillväxten av kommunal infrastruktur och regionala cirkulära ekonomier, bland annat genom investeringar i energieffektivitet och användning av förnybara bränslen. Vi använder i dag cirka 97 % förnybart bränsle i Sverige och strävar efter att fjärrvärme även i framtiden ska vara en hållbar och konkurrenskraftig form av uppvärmning.

Nevel utvecklar fjärrvärmeverksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och säkerställer hög leveranssäkerhet och servicekvalitet, samtidigt som alla miljöstandarder uppfylls. Vår målsättning är att vara helt fossilfria 2030.

Frågor och svar

Varför höjs fjärrvärmepriserna?
Den nuvarande energikrisen har ökat efterfrågan på inhemskt bränsle och priserna på de viktigaste bränslena för fjärrvärmeproduktion har stigit kraftigt.

Är detta en total prishöjning eller en höjning av energiavgiften?
Priset för fjärrvärme består av en grundavgift och en energiavgift som varierar i fjärrvärmenäten. Prishöjningen gäller det totala priset för fjärrvärme.

Kan jag lita på att fjärrvärme kommer att tillgodose mina värmebehov i framtiden?
Fjärrvärme är en bekymmersfri och pålitlig uppvärmningsform som är lämplig för framtida behov av att bygga upp en cirkulär ekonomi och öka användningen av förnybar energi. Den nuvarande situationen på energimarknaden är inte tillfredsställande för någon. Nevel strävar efter att tillhandahålla en tjänst som alltid är konkurrenskraftig.

Om bränslepriserna sjunker, kommer fjärrvärmepriset att sjunka i motsvarande grad?
Vi följer marknaden noga och har kontinuerliga diskussioner med våra leverantörer. Om det sker förändringar på marknaden kommer vi att bedöma situationen och agera efter det. Vår strävan är att fjärrvärme ska fortsätta vara en konkurrenskraftig uppvärmningsform.

Vem kan jag kontakta om jag vill veta mer?
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundservice, se kontaktuppgifter nedan.

Mer information
KUNDSERVICE
Tel. 0771-98 00 00 (vardagar kl. 08.00–16.00)
e-post: info.varme@nevel.com

Per Ander
Försäljningschef
e-post: per.ander@nevel.com

Se Energiföretagens frågor och svar om prissättning av fjärrvärme och effekterna av den nuvarande marknadssituationen här (PDF).

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.