Skip to content

Nya samarbeten kan lösa kommunernas energiutmaningar

maj 19, 2021
  • Pressmeddelanden och nyheter

Pressen ökar på kommuner att tillhandahålla hållbara, cirkulära energisystem genom att investera stora resurser i ny infrastruktur och i ny teknik. Samtidigt skapar den snabba teknikutvecklingen nya skalfördelar – inte bara inom enskilda energisystem, utan också mellan olika system. Allt fler kommuner söker därför samarbetspartners.

I takt med ökade klimatambitioner kommer krav från politiker och väljare att kommunernas energi ska vara grön, och samtidigt produceras effektivt och så billigt som möjligt.

– I många kommuner väntar stora investeringar i framtidens energiinfrastruktur. För en genomsnittlig kommun kan det vara en utmaning att genomföra de investeringar som krävs och samtidigt ha tillräcklig lönsamhet i verksamheten. Det är svårt att som ensam aktör dra full nytta av de skalfördelar som ny teknik och specialkompetens inom fjärrvärmenät medger. Därför kan kommuner dra nytta av nya samarbeten kring sin energiförsörjning, säger Peter Bäckström, Sverigechef på Nevel.

Aktörer som bedriver verksamhet på flera orter kan uppnå tillräckliga skalfördelar som möjliggör dem att investera i specialistkompetens och tekniska plattformar. Detta medför möjligheter att möta framtida krav på grön och hållbar energi och samtidigt höja effektiviteten.

Nevel investerar i utveckling av egna unika digitala plattformar som möjliggör analys av data och optimering av driften på många sammankopplade anläggningar samtidigt. Ett exempel från Nevels verksamhet i Finland är anläggningen i Forssa. Där kunde man optimera energiproduktionen och få ner sina driftkostnader med ny teknik. Högre energieffektivitet och förändringar i den operativa modellen på anläggningen möjliggjorde en årlig opexbesparing på 600 000 euro.

– Istället för att binda upp kapital, och skjuta andra satsningar på framtiden, kan kommuner låta företag som Nevel finansiera investeringar i fjärrvärmenäten. Kommuner kan fokusera på sina kärnuppgifter och låta oss hantera det vi är experter på, fortsätter Peter Bäckström.

Cirkulär ekonomi ger bättre resursutnyttjande

Idag är de flesta fjärrvärmenät rätt primitiva. Enkla givare reglerar värme till en fastighet efter utomhustemperatur. Nevel utvecklar nu lösningar där maskininlärning och AI används för att förutse mänskliga beteenden, jämna ut värmedistributionen och i förlängningen skapa mer effektiva fjärrvärmenät.

Genom att nyttja flera energikällor, såsom överskottsvärme från lokala industrier, solvärme och värmepumpar, utöver den traditionella fjärrvärmeproduktionen kan lokala cirkulära energisystem skapas där flera olika aktörer samverkar med hjälp av ny teknik.

– Fjärrvärmenäten är en del i det framtida energisystemet. De möjliggör en cirkulär värmedistribution där olika värmekällor kan kopplas på och av efter behov, säger Peter Bäckström.

Genom konvertering till fjärrvärme kan det totala klimatavtrycket för enskilda industrier och även hela samhällen minskas. Ett exempel är Gnosjö där Nevel började leverera fjärrvärme till kommunen 2018. Nu bygger vi en ny värmecentral med toppmoderna flispannor för bioenergiförbränning som i stor utsträckning ersätter naturgas.

– Vi har byggt sådana här anläggningar tidigare och har god kompetens om hur de fungerar. Vi sitter på reservdelar och kan leverera stödtjänster om något inte skulle fungera. Det är sådant som kommuner slipper oroa sig över att ha egen kompetens kring, säger Per Ander, ansvarig för fjärrvärme på Nevel.

Kommunen slipper ansvaret för att underhålla och förnya pannor, och det nya energipriset inkluderar den investering som Nevel gör. Från Nevels sida ser man positivt på lokala samarbeten och flexibla lösningar.

– Vi är flexibla för att hitta de lösningar som är gångbara lokalt för att bygga långsiktigt hållbara och effektiva energisystem . Varje samhälle är unikt och har sina egna förutsättningar, säger Peter Bäckström.

Fakta om Nevel

  • VD: Markus Hassinen
  • Sverigechef: Peter Bäckström.
  • Omsättning: 100 miljoner euro.
  • Anställda: 130 experter i tre länder, Finland, Sverige och Estland.
  • Verksamhet: 130 värme- och kraftverk samt över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och Estland. 17 av fjärrvärmenäten finns runt om i Sverige.
  • Ägare: Ardian, ett av världens största privata investmentbolag med över 80 miljarder Euro under förvaltning.

Nevel är ett företag inom avancerad infrastruktur, med uppdraget att ta sina kunders infrastrukturlösningar till nästa nivå. Företaget driver mer än 150 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, med branschens mest sofistikerade, digitala plattform. Nevel sysselsätter 150 experter i Finland, Sverige och Estland. Företagets omsättning är 100 miljoner euro.