Skip to content

Ökad energieffektivitet och sänkta kostnader med kombinerad fjärrvärme- och bergvärmepumpslösning

juni 5, 2020
  • Referenser och samarbete

Tack vare ny teknik som känner av värmebehovet i byggnader går det att kombinera fjärrvärme och bergvärme i en uppvärmningslösning där teknikerna kompletterar varandra. En kombinationslösning ger den spetsvärme som värmepumpar kan behöva samtidigt som fjärrvärmen ger en driftsäker, underhållsfri och prisvärd spetsvärme. Som ett extra plus kan fjärrvärmen användas kontinuerligt och även fungera som backup vid behov.

I bostadsrättsföreningen Ettan i Östhammar används både bergvärme och fjärrvärme för att täcka föreningens totala energibehov, där allt varmvatten produceras via förnybar fjärrvärme. Anläggningen drivs och övervakas via ett internetuppkopplat överordnat SCADA-system (övervakande styrning och datainhämtning) och kan därmed styras och övervakas lokalt och på distans via en vanlig webbläsare.

– Vi byggde bergvärme 2008 och det visade sig sedan att det inte räckte fullt ut, därför producerar vi allt varmvatten via fjärrvärme, året om. Även föreningens tvättmaskiner är anslutna till fjärrvärmen, där investeringen i maskiner betalade sig på ett år och nu ger en årlig besparing på 12 000 kr. Under sommar och höst låter vi även borrhålen vila och tar istället all energi från fjärrvärmen, säger Björne Fredriksson, vice ordförande i Brf Ettan i Östhammar.

Kombinerad fjärrvärme- och bergvärmelösning


Utöver fördelar som minskad uppvärmningskostnad, längre livslängd på pumparna och varmare varmvatten, har varmvattenförbrukningen minskat med 10 % eller cirka 0,5 m3/dygn beroende på att de boende inte behöver spola lika länge. Besparingen på ytterligare cirka 8 000 kr/år är ännu ett skäl till att denna lösning är bra för båda parter, och troligtvis allmängiltig i fall där fjärrvärme istället för värmepumpar används för att värma upp varmvattnet.

Fjärrvärme kan stå för hela uppvärmningsbehovet

I ett exempel från en annan bostadsrättsförening levererar Nevel fjärrvärme till en kombinationslösning som värmer upp föreningens byggnader och tappvarmvatten. Samarbetet startade när föreningen skulle fasa ut sin gamla oljepanna, som efter bergvärmeinstallationen fungerat som redundans och spetsvärme under vintrarna. Tillsammans med Nevels projektledare kom föreningen fram till en lösning för att ansluta byggnaderna till det lokala fjärrvärmenätet.

Oljepannan ersattes av en värmeväxlare som kopplar ihop fjärrvärmenätet med fastighetens värmesystem. Samtidigt installerades reglerteknik som stänger av och sätter på fjärrvärmen automatiskt efter behov. Systemet fungerar så att bergvärmepumparna värmer inomhusklimat och fjärrvärmen värmer vattnet i varmvattenkranar. När man värmer tappvarmvatten med fjärrvärme avlastas också värmepumparna vilket resulterar i att de kan arbeta med en högre effektivitet. Fjärrvärmen är också en backup till värmepumparna som kan stå för hela uppvärmningsbehovet när exempelvis kompressorer i bergvärmeanläggningen måste bytas.

Under arbetet med att hitta den nya värmelösningen värderade man både miljövinster och kostnader för underhåll och bränsle. Nu kan föreningen stoltsera med en värmelösning som är både billigare och betydligt mer miljövänlig, och som klarar av hela värmebehovet från enbart förnybara energikällor.

Kombinerad fjärrvärme- och värmepumpslösning passar bland annat i dessa situationer:

  • Värmepumpinstallationer där man vill ersätta spets- och reservkapacitet med förnybar och miljövänlig fjärrvärme
  • Värmepumpinstallationer med för få borrhål eller borrhål som tappat i temperatur, där fjärrvärmen kan avlasta eller komplettera under hela eller delar av året.

Fördelar med kombinerad fjärrvärme- och värmepumpslösning:

  • Bättre utnyttjande av energiresurser
  • Stabilare energileveranser
  • Minskade kostnader
  • Tystare pannrum och frigjorda ytor när oljepanna och varmvattentankar tas bort.

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Country Director, Nevel
peter.backstrom@nevel.com
Tel. 076-141 44 16