Skip to content

Ökad resurseffektivitet genom samarbete

november 19, 2019
  • Pressmeddelanden och nyheter

En förbättrad resurseffektivitet inom infrastruktur och energiproduktion förutsätter en ökad grad av interaktivitet, där samarbete mellan kommuner, industriföretag och hushåll spelar en nyckelroll.

Idag finns en uttalad oro över miljöpåverkan från fossila bränslen, som genom stramare myndighetskrav och tekniska innovationer driver energimarknaden och infrastrukturlösningar framåt i en ständig förändring. Förändringen sker inte bara genom förbättrad konkurrenskraft för förnybar energi, utan också genom digitalisering, utveckling av maskininlärning samt anpassning till miljöföreskrifter och lagstiftning – som ställer krav på minskade koldioxidutsläpp och förbättrad resurseffektivitet. På lång sikt innebär detta en utfasning av fossila bränslen. Samtidigt tar ett hållbart synsätt allt större plats i våra samhällen, vilket har lett till att investeringar och beteenden har förändrats inom industriföretag, kommunal verksamhet och bland konsumenter. Vi kan sannolikt förvänta oss fortsatta klimat- och miljörelaterade investeringar och stora infrastrukturprojekt under de närmaste åren.

Mot en kunskapsbaserad samarbetsmodell

För att utveckla och tillhandahålla nya tjänster och driftmodeller krävs nya arbetssätt, och användandet av ny teknik kräver rätt expertis och erfarenhet. I framtiden kommer energiproduktion och energianvändning att bli smartare inom ramen för den cirkulära ekonomin. Målet är att utveckla samhället mot nollutsläpp av växthusgaser. I praktiken innebär det en förbättrad material- och energieffektivitet kombinerat med ökad användning av förnybara energikällor och avancerad teknik. För att lyckas med detta krävs nära samarbete mellan industriföretag, kommunal verksamhet och privata hushåll.


I framtiden kommer energi att både produceras och användas mycket smartare än idag, och stegvis går vi mot nollutsläpp av växthusgaser. I praktiken krävs effektivare energi-, material- och informationsflöden samt en ökning av andelen förnybar energi – vilket kräver samarbete och åtgärder från industrier, kommuner och hushåll.

Med bättre tillgång till information blir det en tydligare koppling mellan energiproduktion och energianvändning, och energi- och materialflöden kan optimeras för minskade utsläpp och reducering av restprodukter och biologiskt avfall. Konceptet med cirkulär ekonomi ger stora skalfördelar för industrin, kommuner, energiproducenter och hushåll. Många kommuner och företag har redan kommit långt, men alla bör nu kartlägga den infrastrukturutveckling och de investeringar som krävs för en energioptimerad och resurseffektiv framtid – antingen själva eller tillsammans med sina samarbetspartner.

Läs mer om Nevels lösningar för kommunal infrastruktur här.

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Country Director, Nevel
peter.backstrom@nevel.com
Tel. +46-76-141 44 16