Skip to content

Optimerad energiproduktion ökar konkurrenskraften

november 7, 2023
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur
Energi när den behövs och i den omfattning som krävs. Hållbara lösningar och minskade koldioxidutsläpp. Större möjlighet att fokusera på den egna kärnverksamheten. De skräddarsydda infrastrukturlösningar som Nevel skapar hjälper energiintensiva kunder att bli konkurrenskraftiga.

Svenska företag har varit långsamma i starten, men nu ökar medvetenheten även här om värdet av att outsourca sin energiproduktion. Som infrastukturpartner tar då Nevel ett helhetsgrepp, antingen genom att förvärva och uppdatera en befintlig anläggning eller genom att bygga en helt ny.

– Resultatet blir en effektiv och pålitlig energileverans. Våra kunder kan släppa tanken på drift, underhåll, reinvesteringar och personal. I stället levererar Nevel energi när den behövs och i den omfattning som behövs, säger Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel.

Sofistikerade digitala lösningar

Vid en outsourcing tar Nevel samtliga kostnader för investeringar och sköter drift och underhåll av anläggningen. De administrerar även ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd. Med Nevels sofistikerade digitala plattform kan sedan anläggningen styras, övervakas och optimeras på distans.

– Energiförsörjning kräver inte bara stora investeringar i infrastruktur, utan även i digital övervakning. Vi investerade tidigt i remotelösningar och AI, så vid sidan av lokal övervakning på våra anläggningar kan vi även styra och övervaka dem centralt. Det ger stora synergifördelar och kostnadsbesparingar, säger Stefan Johnsson.

Fokus på kärnverksamheten

Möjligheten att fokusera mer på sin kärnverksamhet är en av de främsta fördelarna med att outsourca energiproduktion. För många företag har den ansträngda energisituationen, lågkonjunkturen och den politiska osäkerheten i omvärlden fått stora konsekvenser och tvingat dem till höjda priser eller minskad produktion. Genom att köpa energi som en prenumeration kan energiintensiva företag frigöra betydande kapital.

– Det ger dem större möjlighet att till exempel satsa på forskning och utveckling, kanske bygga ny produktionslinje eller anställa mer personal. Genom att fokusera på sin kärnverksamhet blir företagen mer konkurrenskraftiga, säger Stefan Johnsson.

Hållbara och cirkulära energisystem

Nevel har lång erfarenhet av energiproduktion och driver idag 140 anläggningar i Sverige, Finland och Estland, skräddarsydda utifrån respektive kunds behov. Man strävar alltid efter så hög grad som möjligt av lokal bränsleförsörjning och utnyttjar spillvärme och andra restprodukter från kundens egen produktion. Målet är att bygga ett så hållbart och cirkulärt energisystem som möjligt.

– Många företag ser ett stort värde i att vi kan ta hand om restproduktion och att de genom vårt samarbete kan optimera sina energi- och materialströmmar. Det kan till exempel handla om att vi förädlar draven från ett bryggeri eller investerar i en pelletsfabrik i anslutning till ett sågverk. Det här ger både kostnadsbesparingar, drifteffektivitet och utsläppsminskningar. Energi som en tjänst är definitivt framtiden för energiintensiva företag, säger Stefan Johnsson.

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464