Skip to content

Puljonki Oy och Nevel ska minska koldioxidutsläpp med innovativ biogaslösning

maj 18, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel har tecknat ett samarbetsavtal för bearbetning av biprodukter och produktion av ånga med Puljonki Oy, en tillverkare av såser och såsbaser för storköksmarknaden. Nevel ska bygga en biogasanlägging som omvandlar alla organiska biprodukter som genereras i fabrikens processer till biogas. Biogasanläggningen kommer att byggas på Puljonkis fabriksområde, beläget i norra Karelen i Finland. Projektet har fått finansiering från det finska Arbets- och näringsministeriet.

Nevel ansvarar för byggnation, drift och underhåll av biogasanläggningen enligt ett långtidskontrakt. Anläggningen planeras att tas i drift under första halvåret 2023. Biprodukterna som bearbetas i anläggningen kan även användas som gödningsmedel i det lokala jordbruket.

“Vårt mål är att, tillsammans med våra kunder, skapa hållbara lösningar för att påskynda en kostnadseffektiv övergång till en cirkulär ekonomi och koldioxidneutralitet. Samarbetsprojektet med Puljonki är ett utmärkt exempel på en cirkulär lösning som möjliggör nästintill fullständigt uttnyttjande av industriella biprodukter,” säger Andrej Solovian, försäljningschef på Nevel.

Samarbetet ska bidra till att förverkliga Puljonkis och dess moderbolag Nestlés mål för utsläppsminskning. Utsläpp från transporter minskar och kostnader sänks, eftersom avfall från produktionen inte längre behöver transporteras längre sträckor för kompostering och bearbetning.

“Vårt mål är att uppnå en årlig minskning av CO2-utsläppen på upp till 1900 ton. Genom att använda biogasanläggningens biprodukter som gödningsmedel bidrar detta även till företagets satsning för att främja regenerativt jordbruk,” förklarar Tomi Strand, anläggningschef på Puljonki.

För Puljonki var det viktigt att samarbeta med branschexperter i detta projekt.

“Utöver miljö- och klimatfördelarna, möjliggör Nevels transparenta verksamhetsmodell besparingar och förutsägbarhet, vilket hjälper oss att hantera våra egna kostnader. När en kompetent samarbetspartner planerar, driver och underhåller en anläggning för vår räkning kan vi fullt ut fokusera på vår egen kärnverksamhet,” tillägger Strand.

För mer information, kontakta:
Teemu Klingberg, +358 50 317 1448, Director, Industrial Infrastructure, Nevel
Hanna Viita, +358 40 167 1755, Director, Sustainability and Communications, Nevel
Tomi Strand, +358 40 503 6388, Factory Manager, Puljonki Oy

Puljonki and Nevel teams start cooperation on a biogas based circular economy solution that aims at reduction of CO2 emissions.
Puljonki och Nevel inleder ett samarbete om en biogasbaserad lösning för cirkulär ekonomi, som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Ladda ner högupplöst foto.

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.

Om Puljonki
Puljonki är den största europeiska aktören inom sitt område och en del av Nestlé-koncernen. Puljonki tillverkar såser för catering- och livsmedelssektorn och dess breda sortiment av 150 produkter inkluderar alla de viktigaste buljongerna, såserna, och såsbaserna som behövs i professionella kök. Vi utvecklar och anpassar alltid våra produkter för att möta våra kunders behov. Vi sysselsätter cirka 50 personer i den finska kommunen Juuka i norra Karelen.

Läs mer på Puljonki® | Nestlé Professional (nestleprofessionalfood.fi)