Skip to content

Tillsammans på väg mot en avancerad kommunal infrastruktur

maj 27, 2020

Investeringar för att återuppliva och stärka ekonomin kan vara utmanande för kommunala verksamheter. En smart infrastruktur är dock avgörande för utvecklingen av den lokala ekonomin.

Genom att främja samarbete och utnyttjande av automatisering kan kommuner säkerställa investeringar och kontinuitet i sin service, samt förbättra kostnadseffektiviteten på ett hållbart sätt. Det innebär att resurser – inklusive förnybara energikällor – inte slösas bort, samtidigt som avfall minimeras eller återvinns. Det är ett samarbete som kan ge betydande synergieffekter. Med rätt lösningar och rätt partnerskap kan kommuner utvecklas hållbart i framtiden, och tillhandahålla tillförlitliga tjänster till sina invånare.

Detta business white paper från Nevel beskriver främjandet av en hållbar utveckling i kommunal verksamhet när det gäller energiproduktion och hantering av materialflöden.