Skip to content

Fjärrvärme i Hultsfred

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Hultsfred

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Debiteringseffekt

0–50 kW
Fast pris 962,30 kr/år
Effektpris 1 135,30 kr/kW och år
Energipris 521,80 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec 1 kr/m3

51–100 kW
Fast pris 2 876,90 kr/år
Effektpris 1 075 kr/kW och år
Energipris 521,80 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec 1 kr/m3

101–200 kW
Fast pris 8 473 kr/år
Effektpris 1 017,30 kr/kW och år
Energipris 521,80 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec 1 kr/m3

201 kW–
Fast pris 32 403,40 kr/år
Effektpris 896,50 kr/kW och år
Energipris 521,80 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec 1 kr/m3

Prisexempel

För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år och har ett flöde på 8 320 m3 under perioden oktober–april blir totala årskostnaden 410 205 kr (8 473 kr + 120 kW x 1 017,30 kr/kW + 520 MWh x 521,80 kr/MWh + 8 320 m3 x 1 kr/m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden oktober till april och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekten (E-värdet) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen januari–februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen per den 1 juli och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris: 1 816 kr/år
Energipris: 922 kr/MWh (92,2 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala
årskostnaden 20 256 kr (1 816 kr + 20 MWh x 922 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse (PDF)