Skip to content

Utbyggnad Gnosjö

Ett renare och varmare Gnosjö

Bästa Gnosjöbor

Gnosjös fjärrvärme är fossilfri! Du som bor i en fastighet som är ansluten till fjärrvärmenätet i Gnosjö är en del av framtidens gröna energiproduktion, och cirkulära ekonomi.

Onsdagen den 5 maj gav Byggnadsnämnden bygglov för en flispanna som ska ingå i fjärrvärmenätet i Gnosjö. Det blir ytterligare 5,5 km kulvertnät längs Järnvägsgatan och Strömgatan, följt av Köpmansgatan och Furuhall, för att sedan fortsätta i området runt Töllstorp. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gnosjö får stöd av Klimatklivet, en statlig satsning på att ersätta fossila energikällor med förnybara. Anläggningens placering har kommunen valt, därmed går så lite energi som möjligt förlorad på väg till kunderna.

Den nya flispannan behövs för att möta det växande behovet av miljövänlig fjärrvärme som ej använder fossila bränslen. Den tar litet utrymme, är tyst och luktfri, och möter de höga krav på rening som träder i kraft i EU 2030.

Värmeverket Gnosjö

Fotomontage av det nya fjärrvärmeverket.


När utbyggnaden är klar görs en besparing på 2 355 ton fossil-koldioxid om året, vilken motsvarar två Globen fulla med 100 % koldioxid, eller genomsnittliga utsläppen från 1 330 personbilar – var fjärde bil i Gnosjö kommun.

Modern fjärrvärme som använder biobränsle är en av de mest energieffektiva uppvärmningsformerna som finns, och ger samtidigt kunderna en jämförelsevis låg uppvärmningskostnad. Fjärrvärmen möjliggör också att ta hand om spillvärme från industri och sluter lokala kretslopp. Produktion av flisbränslen skapar lokala jobb.

Vi på Nevel som fått uppdraget att bygga och driva den nya anläggningen kommer att göra vårt yttersta för att utbyggnaden blir så smidig och störningsfri som möjligt. Enligt planerna ska hela utbyggnaden vara klar under året. För mer information, läs gärna frågor och svar på kundsidan för Gnosjö.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar,

Per Ander
Regionansvarig, Nevel

Mer information

Tack till er som deltog i informationsmötet

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltog i det digitala informationsmötet torsdag 20 maj. Vi uppskattade era frågor och den diskussion som följde efter Nevels presentation av fjärrvärmeprojektet.

Fjärrvärme och energieffektivitet

För mer information om fjärrvärme och energieffektivitet, besök vanliga frågor.

Fjärrvärme och utbyggnad i Gnosjö

För specifik information samt frågor och svar gällande Gnosjö, besök kundsidan för Gnosjö.

Per Ander

Regionsansvarig

Sweden

+46 733 484 794