Skip to content

Fjärrvärme i Vejbystrand

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Vejbystrand

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Information om namnbyte: Nu står det Nevel Energilösningar AB som betalningsmottagare på dina fakturor. Namnbytet från Neova Energilösningar AB skedde 2020-01-30 och innebär inga andra förändringar för dig.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan. Notera att priserna är oförändrade efter Nevels förvärv av fjärrvärmeanläggningen från Öresundskraft.

Service av undercentral
Nevel tillhandahåller för närvarande inte service av din undercentral. Vi hänvisar till nedanstående fristående serviceföretag (ej jourverksamhet). Nevel tar ej ansvar för tillgänglighet eller utfört arbete:

Förslöv Rör AB
Box 19
269 01 Förslöv
Telefon: 0708-85 07 10 (växel)
E-post: info@forslovror.se

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder 2019–2020

Hämta som PDF

Effektdel

Debiteringseffekt Grundpris Pris
0–30 kW 634,80 kr/år 557,88 kr/kW
30–100 kW 2 951,28 kr/år 480,64 kr/kW
100–250 kW 10 859,28 kr/år 401,56 kr/kW
250–500 kW 30 139,28 kr/år 324,44 kr/kW
> 500 kW 69 659,28 kr/år 245,40 kr/kW

Energidel

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 639,60 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 405,60 kr/MWh
Sommar: jun–aug 216,40 kr/MWh

Flödesdel

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 3,86 kr/m3

Prisexempel

För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år och har ett flöde på 8 320 m3 under perioden oktober–april blir den totala årskostnaden 390 229 kr (10 850,28 kr + 120 kW x 401,56 kr/kW + 520 MWh x säsongspris kr/MWh + 8 320 m3 x 3,86 kr/m3). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram som fast pris + effektpriset multiplicerat med debiteringseffekt. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden november till mars och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekten (E-värde) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen januari– februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen per den 1 juli och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.

Giltighet

Priserna gäller 2019-08-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Reduktion av fjärrvärmepriset vid ­industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används. Det förutsätter att Nevel först får blanketten ”Försäkran om industriell verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Kontakta kundservice för mer information.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder 2019–2020

Hämta som PDF

Fast del

3 555,00 kr/år

Energidel

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 927,00 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 533,50 kr/MWh
Sommar: jun–aug 269,50 kr/MWh

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh om året blir den totala årskostnaden 19 941 kr (3 555 kr + 20 MWh x säsongspris kr/MWh). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från och med 2019-08-01 till och med 2020-06-30. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF