Skip to content

Fjärrvärme i Vejbystrand

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Vejbystrand

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan. Notera att priserna är oförändrade efter Nevels förvärv av fjärrvärmeanläggningen från Öresundskraft.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Service av undercentral
Nevel tillhandahåller för närvarande inte service av din undercentral. Vi hänvisar till nedanstående fristående serviceföretag (ej jourverksamhet). Nevel tar ej ansvar för tillgänglighet eller utfört arbete:

Holmströms rör i Ängelholm AB
Kontakta Peter Ekdahl på tel 076-4926728
Växel 0431-311320
Hortensiagatan 11
256 68 Helsingborg
Orgnr 559201-4186
www.holmstromsror.se

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder

Ny prislista företagskunder från 2022-09-01 (PDF)
Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris

Debiteringseffekt Grundpris Effektpris
0–30 kW 705,10 kr/år 619,60 kr/kW och år
30–100 kW 3 278,20 kr/år 533,90 kr/kW och år
100–250 kW 12 062,30 kr/år 446,10 kr/kW och år
250–500 kW 33 478,10 kr/år 360,40 kr/kW och år
> 500 kW 77 376,20 kr/år 272,60 kr/kW och år

Energipris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 707,10 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 450,50 kr/MWh
Sommar: jun–aug 240,30 kr/MWh

Flödespris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 4,20 kr/m3

Prisexempel

För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år och har ett flöde på 8 320 m3 under perioden november–mars blir totala årskostnaden 431 449,90 kr (12 062,30 kr + 120 kW x 446,10 kr/kW + 520 MWh x säsongspris kr/MWh + 8 320 m3 x 4,20 kr/m3). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram som fast pris + effektpriset multiplicerat med debiteringseffekt. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärr- värmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden november till mars och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekten (E-värde) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen under januari–februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen 1 juli och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.

Giltighet

Priserna gäller från 2022-09-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Ny prislista privatkunder från 2022-09-01 (PDF)
Prislista privatkunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris

3 949,00 kr/år

Energipris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 1 028,00 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 592 kr/MWh
Sommar: jun–aug 299 kr/MWh

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh om året blir den totala årskostnaden 22 122 kr (3 949 kr + 20 MWh x säsongspris kr/MWh). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2022-09-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.se/sv/integritetspolicy

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2022 (PDF)
Prisjämförelse 2021 (PDF)