Skip to content

Fjärrvärme i Vejbystrand

För närvarande har vi driftproblem vid Vejbystrand värmeverk.
Läs mer under driftinformation.

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Vejbystrand

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Information om namnbyte: Nu står det Nevel Energilösningar AB som betalningsmottagare på dina fakturor. Namnbytet från Neova Energilösningar AB skedde 2020-01-30 och innebär inga andra förändringar för dig.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan. Notera att priserna är oförändrade efter Nevels förvärv av fjärrvärmeanläggningen från Öresundskraft.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Service av undercentral
Nevel tillhandahåller för närvarande inte service av din undercentral. Vi hänvisar till nedanstående fristående serviceföretag (ej jourverksamhet). Nevel tar ej ansvar för tillgänglighet eller utfört arbete:

Holmströms rör i Ängelholm AB
Kontakta Peter Ekdahl på tel 076-4926728
Växel 0431-311320
Hortensiagatan 11
256 68 Helsingborg
Orgnr 559201-4186
www.holmstromsror.se

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Effektpris

Debiteringseffekt Grundpris Pris
0–30 kW 647,50 kr/år 569 kr/kW
30–100 kW 3 010,30 kr/år 490,30 kr/kW
100–250 kW 11 076,50 kr/år 409,60 kr/kW
250–500 kW 30 742,10 kr/år 330,90 kr/kW
> 500 kW 71 052,50 kr/år 250,30 kr/kW

Energipris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 649,30 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 413,70 kr/MWh
Sommar: jun–aug 220,70 kr/MWh

Flödespris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 3,86 kr/m3

Prisexempel

För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år och har ett flöde på 8 320 m3 under perioden oktober–april blir den totala årskostnaden 396 174,90 kr (11 076,50 kr + 120 kW x 409,60 kr/kW + 520 MWh x säsongspris kr/MWh + 8 320 m3 x 3,86 kr/m3). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram som fast pris + effektpriset multiplicerat med debiteringseffekt. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden november till mars och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekten (E-värde) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen januari– februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen per den 1 juli och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-09-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Reduktion av fjärrvärmepriset vid ­industriell verksamhet

På grund av ändrad lagstiftning tas prisreduktionen för tillverkande industri bort från och med 2022-02-01, eftersom vi inte längre kan ansöka om återbetalning av energiskatter. Riksdagen fattade beslutet 2021-05-19.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris

3 626,00 kr/år

Energipris

Säsong Pris
Vinter: jan–mar, nov–dec 945,00 kr/MWh
Vår/höst: apr–maj, sep–okt 544 kr/MWh
Sommar: jun–aug 275 kr/MWh

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh om året blir den totala årskostnaden 20 334,30 kr (3 626 kr + 20 MWh x säsongspris kr/MWh). Prisexemplet är baserat på nedanstående generella förbrukningskurva. Varje fastighet har sin egen förbrukningskurva, som varierar beroende på temperatur utomhus och inomhus.

Jan 16,9 % Apr 9,3 % Jul 0 % Okt 8,0 %
Feb 15,0 % Maj 4,2 % Aug 0,3 % Nov 12,3 %
Mar 13,7 % Jun 1,0 % Sep 3,7 % Dec 15,6 %

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse (PDF)