Skip to content

Fossilberoendet borta med ny ackumulatortank i Gimo

november 1, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Under första halvåret 2023 byggde energiinfrastrukturföretaget Nevel en ny ackumulatortank vid företagets värmeverk i Gimo, Östhammars kommun. Det är ett projekt som vi har berättat om tidigare som nu stödjer energiproduktionen vid produktionstoppar.

– Vår industrikund i Gimo är ledande på bland annat skärande verktyg för den bearbetande industrin. De vill inte ha fukt i produktionen så om luftfuktigheten ökar behöver luften i lokalerna torkas. För vårt värmeverk kan det innebära en belastningsökning med upp till 80 % på bara några minuter, berättar Omid Montinola, Head of Operations and Maintenance Sweden.

Rosterpannorna i värmeverket reagerar relativt långsamt så vid produktionstoppar används en oljepanna som stöd i energiproduktionen. När belastningen sedan minskar har energin i rosterpannorna ingenstans att ta vägen, vilket kan leda till att säkerhetssystemen löser ut.

– Instängd energi kan medföra att pannorna kokar och säkerhetssystemen löser ut, vilket både är oekonomiskt och innebär en arbetsmiljörisk. Detta tillsammans med våra miljömål att bli fossilfria ledde till att vi startade ackumulatorprojektet med projektledaren Peter Backman i spetsen, förklarar Omid.

Fossila utsläpp nere på noll efter två månader

Med hjälp av ackumulatortanken, som rymmer 1 000 m3 varmvatten, kan energi från överskottsvärme och värmepannor lagras för användning när behovet uppstår. Det gör det också möjligt att köra rosterpannorna med en fast belastning i stället för att starta och stänga av dem under kalla nätter och varma dagar, exempelvis under vår och höst.

– Vi kommer också att ha hjälp av ackumulatortanken under riktigt kalla dagar då vi kan behöva spetsa produktionen med olja. Då kan vi fylla upp tanken på dagen och använda den lagrade energin på natten, konstaterar Omid.

Sedan ackumulatortanken togs i drift 1 juli i år har oljepannan fått vila helt och hållet. En jämförelse med förra året visar tydliga siffror:

  • 2022 (jul–aug): 279 MWh fossil olja (74 ton koldioxid)
  • 2023 (jul–aug): 0 MWh fossil olja (0 ton koldioxid)

– Det är både ackumulatortankens funktion och vårt arbetssätt i projektet som har lett fram till det här resultatet. Grunden lades med noggranna modelleringar i en riktigt bra förstudie, sedan genomfördes projektet på ett mycket bra sätt av alla involverade. Ett lyckat projekt, säger Omid.

Förbättrade även vattenkvaliteten

Parallellt med ackumulatorprojektet förbättrades även vattenkvaliteten i pannorna och fjärrvärmenätet, bland annat genom att åtgärda avhärdningsfiltret i anläggningen.

– Nu är doserutrustning och vattenrening på plats, åtgärder som ökar vår lönsamhet. Av bara farten byter vi ut en av våra servicebilar till en helt eldriven Toyota Hiace också, avslutar Omid.

Länk till tidigare nyhet på nevel.se

Mer information:
Hanna Viita, Director, Sustainability and Communications, Nevel, +358 40 167 17 55

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.

Nevels värmeverk i Gimo

Nya ackumulatortanken vid Nevels värmeverk i Gimo lagrar upp till 1 000 kubikmeter hetvatten för användning när behovet uppstår.