Skip to content

Intelligens

Nevels intelligenta digitala lösningar

Hantering av kommunala energi- och materialflöden är en kombination av digitalisering, automatisering och människors kunnande och erfarenhet. Nyckeln är att hitta en kombination som uppfyller dina behov och tar funktionerna till den nivå du behöver.

En avancerad plattform för digital drift och underhåll samlar in data och utnyttjar den för att stödja beslutsfattande. Optimering av energi- och materialflöden baserat på data sparar produktionskostnader, och fokus kan flyttas till proaktivt underhåll.

Digitalisering gör verksamheten mer effektiv

Automation gör det möjligt för operatörer att hantera energiproduktion centralt från ett enda kontrollrum, vilket eliminerar behovet av att övervaka produktionen på plats dygnet runt. Detta innebär att personalen kan fokusera på förebyggande underhåll och andra uppgifter, under normal arbetstid. Med maskininlärningsmodeller elimineras mänskliga fel och effektivitetsvariationer. Data samlas in och analyseras kontinuerligt, vilket ger operatörerna en bättre förståelse av situationen och ett mer effektivt beslutsfattande. När potentiella problem kan förutses minskar behovet av oförutsedda underhållsarbeten och mer tid kan användas för design och utvecklingsarbete.

Intervju
”Jag hanterar Nevels plattform för digital drift och underhåll som består av dussintals anläggningar. Vi har centraliserat den traditionella anläggningsdriften och underhållsverksamheten och kan nu driva flera anläggningar och projekt samtidigt genom att utnyttja maskininlärning och använda dataflöden från olika anläggningar.

Vi använder data från flera anläggningar för att jämföra och optimera verksamheten. Våra kunder kan övervaka både produktionseffektivitet och förluster. Resultatet är en direkt besparing genom minskad bränsleförbrukning och bättre förutsägbarhet för produktionen.

Våra kunder vinner ekonomiska skalfördelar eftersom systemet ständigt lär sig nya saker. Uppgifter kan automatiseras och lösningarna blir ännu smartare. Vi kan också identifiera problem och se trender i uppgifterna som samlas in från produktionsprocessen, och som inte kan ses i anläggningen. På det här sättet kan vi förutse produktionen och stödja utformningen av den.”

Antti Salmi,
Nevels automatisering och analys

Läs mer

Mot en avancerad kommunal infrastruktur

Ladda ned Nevels business white paper

Nya arbetsmodeller

Läs mer

Låga koldioxidutsläpp

Läs mer