Skip to content

Nya arbetsmodeller

Vi promotar införandet av nya arbetssätt

Att ta fram nya driftsmodeller och införa ny teknik kräver nya driftsmetoder, kunskap och expertis. Tillsammans med kommunerna kommer Nevel att kartlägga vägen till en optimal och resurseffektiv energi för framtiden, och fastställa de investeringar som krävs.

Konstruktion, implementering och underhåll av infrastruktur för energi-, material- och informationsflöden är generellt sett inte kärnkompetenser inom kommunala verksamheter, och kapitalkostnaderna med långa amorteringsperioder för ny infrastruktur är inte rimliga för den ekonomiska förvaltningen. Partnerskap är ett attraktivt sätt för att investera i infrastruktur och utveckla en cirkulär ekonomi. Fördelarna uppnås när modellen utvecklas tillsammans med till exempel industriföretag, och alla parter integreras i samma ekosystem.

Intervju
”På Nevel arbetar vi ihärdigt mot en koldioxidneutral framtid genom att skapa lokala, cirkulära ekonomier, förbättra energieffektiviteten och investera i förnybar energi.

Vi menar att tillsammans med kommuner skapar vi lokala cirkulära ekonomier, i samarbete med lokal industri, och kan skapa lösningar baserade på 100 % förnybar energi för fastigheter.

Fjärrvärme är den bästa möjliga lösningen för en koldioxidneutral framtid och ett bra exempel på en modern plattformsekonomi. Vi behöver inte utveckla miljövänliga lösningar för varje enskild byggnad eller bostadshus, eftersom det räcker med att byta metod för värmeproduktion för att tillhandahålla pålitlig på ansvarsfull värme till kunderna.”

Peter Bäckström,
chef för produktion och kommunal infrastruktur i Sverige

Fortsätt läsa

Mot en avancerad kommunal infrastruktur

Ladda ned Nevels business white paper

Låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Intelligens

Läs mer