Skip to content

Resan mot en framtidssäker, industriell infrastruktur

Nevel business white paper

Hur kan du ta din industriella infrastruktur till nästa nivå?

I detta business white paper delar vi med oss av insikter inom:

  • Verktyg för att förbättra resurseffektiviteten i industriell energiproduktion och hantering av biprodukter, samt möjligheter till förbättrade ekonomiska stordriftsfördelar inom industriella sidoströmmar såsom energi, vatten, kyla, värme och avfall.
  • Funktioner för automatisering och maskininlärning och nya kompetenser inom energiomvandling, samt konkreta exempel.
  • Översikt över en smart arbetsmodell, oavsett om målet är att generera kostnadsbesparingar, minska utsläppen eller skapa en fabrik med ett slutet kretslopp.
Ladda ner Nevel business white paper