Skip to content

Resan mot en framtidssäker, industriell infrastruktur

Nevel business white paper

Hur kan du ta din industriella infrastruktur till nästa nivå?

I detta business white paper delar vi med oss av insikter inom:

  • Verktyg för att förbättra resurseffektiviteten i industriell energiproduktion och hantering av biprodukter, samt möjligheter till förbättrade ekonomiska stordriftsfördelar inom industriella sidoströmmar såsom energi, vatten, kyla, värme och avfall.
  • Funktioner för automatisering och maskininlärning och nya kompetenser inom energiomvandling, samt konkreta exempel.
  • Översikt över en smart arbetsmodell, oavsett om målet är att generera kostnadsbesparingar, minska utsläppen eller skapa en fabrik med ett slutet kretslopp.
Ladda ned Nevel business white paper

Är du intresserad av att diskutera en möjlig samarbetsmodell för din industriverksamhet, välkommen att kontakta våra experter eller lämna dina kontaktuppgifter.

Johan Ellison

Industrial infrastructure

Sweden

+46 730 63 00 94