Skip to content

Atria

Det handlar om expertis

Nevel levererar värme- och ånga till Atria. Produktionsanläggningen finns i finska Nurmo, och den totala mängden energi som levereras är cirka 70 GWh per år.

I anslutning till avtalet lät Nevel bygga en ny ångpanneanläggning på 13 MW på orten. Atrias gamla värmecentral fungerar fortfarande som reservanläggning och jämnar ut belastningstoppar vid behov. Nevel ansvarar för hela energiproduktionen, d.v.s. driften, underhållsverksamheten och bränsleförsörjningen.

Vi är inte en lätt klient

– Produktionsanläggningen i Nurmo är med tanke på energileveranserna inte på något sätt exceptionell. Vårt energibehov är mycket förutsägbart. Däremot är vi inte någon enkel kund. Tvärtom gör våra sårbara processer oss till en ytterst krävande kund. Vi kräver exemplarisk leveranssäkerhet. Energileveranserna ska vara absolut störningsfria, berättar Tapani Potka, Atria.

– Vi valde Nevel, eftersom vi ville ha leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Det känns tryggt att ha en så pass kunnig samarbetspartner. En tillräckligt stor aktör kan bidra med kunnande inom både driften och bränsleförsörjningen. Vi har varit mycket nöjda med vårt val. Samarbetet har löpt smidigt.

Varför Nevel

  • Oavbruten energiförsörjning
  • Öppen dialog
  • Bevisad leveranssäkerhet

Ett smidigt partnerskap

Som en del av det smidiga samarbetet nämner Potka den öppna diskussionskulturen. Nevel verkar i Nurmo som om bolaget vore en del av Atrias egen organisation. En särskilt viktig faktor i samarbetet är det att situationer behandlas och analyseras och lösningar söks på ett förutseende sätt. Också problemsituationer har behandlats tillräckligt öppet. På så sätt har man lagt en bra grund för att vidareutveckla verksamheten.

”Vårt fokus ligger på hög leveranssäkerhet, eftersom en oavbruten energiförsörjning är avgörande för våra processer.”

Tapani Potka

Vice President, Atria

Kontakta oss – vi berättar gärna mer!

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017