Skip to content

Industriellt och kommunalt samarbete främjar utveckling och tillväxt i Bjuv

maj 25, 2020
  • Referenser och samarbete

Foodhillsområdet i skånska Bjuv är ett exempel på framgångsrikt samarbete mellan kommunen, lokala industriföretag och ytterligare intressenter för att tillsammans skapa förutsättningar för gemensam utveckling och tillväxt. På sikt finns stora möjligheter till ett biobaserat, fossilfritt samhälle.

Kommunledningen i Bjuv tog redan 2008 initiativet till ”Söderåsens biopark”, ett långsiktigt samarbete med regionala industriföretag och andra aktörer med syftet att göra en inventering kring energifrågor och energiförsörjning för kommunens fortsatta utveckling. Nevel var en av aktörerna i samarbetet och tillsammans tittade gruppen på hur överskottsvärme från industrierna skulle kunna användas till annat än fjärrvärme.

Ett konkret resultat är det som idag kallas ”Food Valley of Bjuv”, ett stort kluster med livsmedelsföretag som strävar mot industriell symbios för att ta vara på alla möjliga rest- och materialflöden i en cirkulär ekonomi. Syftet är att bidra till en globalt hållbar utveckling inom livsmedelsproduktion.

Ett annat exempel är en uppvärmd sittmöbel uppförd i eldfast tegel vid en allmän hållplats för bussar och tåg, samt en uppvärmd gång- och cykelbana som ökar trafiksäkerheten under kalla årstider. I båda fallen är det kvarvarande returvärme från industriföretaget Höganäs Borgestad som förser kommunens invånare med nyttiggjord energi.

– Kan man bygga upp en infrastruktur som väldigt många kan ha nytta av, så är det nog i förlängningen oerhört bra. Det finns möjligheter att ta fortsatta investeringar som är hållbara och som över tid är kostnadseffektiva. Nevel har också fångat upp möjligheter till statliga stöd och subventioner och gjort något bra av det här i Bjuv, säger Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i Bjuv.

Bengt Fellbe gläds åt de stora industrierna som finns inom kommunen och ser både förutsättningar och möjligheter för att Bjuv ska kunna utvecklas och byggas ut med energiförsörjning som är fossilfri och hållbar.

Nevel har drivit Bjuvs fjärrvärmenät under många år och den senaste investeringen är en biovärmeanläggning som förser Foodhillsområdet med 100 % förnybar energi och värme baserad på träflis och bioolja. Den nya anläggningen togs i drift 2020 och reducerar koldioxidutsläppen med 2 900 ton/år, motsvarande utsläppen från 1 880 bilar/år, och bidrar därmed till kommunens ambition att utnyttja fossilfria energikällor.

Peter Bäckström är ansvarig för produktion, energi och fjärrvärme inom kommunala infrastrukturlösningar hos Nevel i Sverige. Han ser fram emot ett fortsatt samarbete för att bidra till kommunens visioner och långsiktiga utveckling.

– Vi har börjat en resa mot ett fossilfritt samhälle tillsammans, där cirkulär energianvändning är en viktig modell för att lyckas. Vi har ett bra samarbete inom kommunala verksamheter och bygger vidare på fjärrvärmeverksamheten som en plattformsekonomi. Vårt mål är även att stärka vår närvaro inom industriella infrastrukturlösningar och erbjuda en bredare portfölj av energi- och materialhanteringslösningar inom exempelvis utnyttjande av överskottsvärme och industriella sidoströmmar. Att använda automatisering kommer också att spela en stor roll i framtiden som en del av digitaliseringen av energiproduktionen, konstaterar Peter Bäckström.

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Country Director, Nevel
peter.backstrom@nevel.com
Tel. 076-141 44 16