Skip to content

Nevel har uppnått en rekordstor minskning av koldioxidutsläpp och har ökat sin produktion av förnybar energi till 75 procent

april 27, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Hållbarhetsrapport 2021 publicerad

Enligt Nevels nyligen publicerade hållbarhetsrapport minskade företaget sina CO2-utsläpp enligt Scope 1 från såld energi med hela 35 procent under 2021. Minskningen av utsläppen och en ökad energieffektivitet uppnåddes främst genom implementeringen av ny teknologi, optimering av bränsleförbrukning och investeringar i förnybar energi. Nevel har till exempel ställt om produktionen i sina anläggningar i de finska städerna Forssa och Lieksa för att fasa ut torv som bränsle. Andelen förnybar energi i Nevels egen energiproduktion nådde företagets mål på 75 procent.

Nevel har ökat sitt fokus på hälsa och säkerhet under 2021, bland annat med en 40 procentig ökning av antalet säkerhets- och miljöobservationer jämfört med föregående år. Detta har gjort det möjligt för företaget att fokusera och vidareutveckla förebyggande säkerhetsåtgärder.

”Vi ser hållbarhet som en drivkraft för både vår egen verksamhet och våra kunders verksamheter. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin energiproduktion och hantera sidoströmmar för att uppnå sina mål gällande koldioxidneutralitet. Detta bidrar till att skapa lokala, cirkulära ekonomier som gynnar hela samhället. På detta sätt spelar vi en nyckelroll i energiomställningen”, säger Thomas Luther, CEO för Nevel.
Som ett energiinfrastrukturföretag kommer Nevel att fortsätta sitt arbete med den gröna omställningen och att främja en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra.

”Under 2021 inledde vi ett långsiktigt hållbarhetsprogram baserat på en intressentanalys. Vi satte upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar, den cirkulära ekonomin och säkerhet. Trots det instabila marknadsläget vill vi upprätthålla våra miljömål och strävar efter att göra vår egen energiproduktion fossilfri senast år 2030. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med våra kunder”, säger Hanna Viita, Director, Sustainability.

Under 2022 kommer Nevel att fortsätta fokusera på målet noll arbetsplatsskador, att ytterligare minska CO2-utsläppen samt att öka andelen förnybar energi i den egna verksamheten.

I Nevels hållbarhetsrapport presenteras en översikt av de viktigaste resultaten som företaget uppnått inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning under 2021.

Läs mer: nevel.com/sustainability-report/.

Kontakt
Hanna Viita
Director, Sustainability
hanna.viita@nevel.com
+358 40 167 1755