Skip to content

Gemensam studie för hållbar omställning

april 25, 2024
  • Pressmeddelanden och nyheter

Boliden, Nevel, Skellefteå Kraft och Sveaskog har undertecknat en avsiktsförklaring om en förstudie om att etablera en värdekedja för vätgas och biobränslen i Västerbotten. I förlängningen är målet bland annat att möjliggöra en utfasning av fossilt bränsle som idag används i processer vid smältverket Rönnskär.

Boliden, Nevel, Skellefteå Kraft och Sveaskog har en gemensam ambition att kraftigt minska utsläppen av CO2 i samhället. I förstudien ska aktörerna utforska en möjlig lösning för att drastiskt reducera utsläpp vid Rönnskär i Skellefteå. Tillsammans bidrar aktörerna till olika delar av värdekedjan, Sveaskog med fokus på skogsråvara, Skellefteå Kraft med sin erfarenhet av förnybara energilösningar, Nevel med tekniskt kunnande och erfarenhet kring allmännyttig infrastruktur och Boliden med fokus på processer för metallframställning. Gemensamt stärker företagen varandras förutsättningar och kopplar ihop flera sektorer.

Studien, som koordineras av Sweco, ska utvärdera den tekniska potentialen för ett storskaligt industrikluster inom produktion och användning av hållbart producerad energi såsom biokol och vätgas.

  • Att skapa och använda en lokal värdekedja när man genomför övergången från fossil till fossilfri baserad energi är naturligtvis en plats vi behöver utforska i detalj. Med tanke på vikten av metallproduktionen i Rönnskär är detta inte bara värdefullt för oss, utan för den allmänna elektrifieringen i samhället, säger Mats Gustavsson, energidirektör, Boliden.
  • Genom att samarbeta sektorsövergripande kan vår förnybara energi bidra med maximalt värdeskapande för Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef Skellefteå Kraft.
  • Vi vill bidra med vår kompetens inom skogsråvara för att bredda avsättningen av skogsägarnas produkter och möjliggöra omställningen av den metallurgiska industrin mot ett minskat fossilberoende. Gröna metaller kräver gröna kolatomer och det finns hos oss, säger Per Callenberg, chef Hållbar Affärsutveckling, Sveaskog.
  • Vi ser fram emot att gå in i ett samarbete som stödjer parternas gemensamma ambition om en klimatomställning och som kan ge omfattande fördelar för hela samhället på lång sikt och samtidigt stärka kundernas konkurrenskraft. Studien ger mer förståelse för en potentiell ny affärsmodell, där material och sidoströmmar fungerar som en ny resurs och plattform för lokal cirkulär ekonomi, säger Stefan Johnsson, Commercial Director, Nevel.

Förstudien förväntas pågå i sex månader, varefter parterna kommer att dra slutsatser och diskutera eventuella ytterligare samarbeten.

Mer information

Hanna Viita
Director of Sustainability and Communications, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
Tel: +358 40 167 17 55

Stefan Johnsson
Commercial Director, Nevel
E-Post: stefan.johnsson@nevel.com
Tel: +46 730 74 24 64

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 150 MEUR och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.