Skip to content

Låga koldioxidutsläpp

Så här skapar vi en framtid med låga koldioxidutsläpp

En förbättrad resurseffektivitet minskar kostnader genom att säkerställa att man följer lagstiftningen och uppfyller krav på hållbar utveckling. Genom att skapa lokala cirkulära ekonomier stöds hållbar utveckling som gör det möjligt för kommunens invånare att till exempel få fjärrvärme, och områdets industrier kan utnyttja sina biprodukter mer effektivt.

Plattformsekonomin med fjärrvärme möjliggör användning av energi- och materialflöden mellan olika parter. Industriell spillvärme eller biprodukter kan användas för uppvärmning, vilket innebär att kostnaderna för bränsletransporter också blir låga när avstånden är korta.

Kommunalt och industriellt samarbete i Bjuv

Bjuvs kommun i Skåne startade redan ”Söderåsens biopark”, ett långsiktigt samarbete med regionala industriföretag och andra aktörer med syftet att göra en inventering kring energifrågor och energiförsörjning för kommunens fortsatta utveckling. Nevel deltog i samarbetet och tillsammans tittade gruppen bland annat på hur restvärme från industrier skulle kunna användas till annat än fjärrvärme.

Ett resultat av samarbetet är det som idag kallas ”Food Valley of Bjuv”, ett stort kluster med företag där man samarbetar för industriell symbios och att ta vara på alla möjliga restflöden i en cirkulär ekonomi.

Läs mer
Nevel och Östhammars kommun bygger CG-bana

Samarbete med Östhammars kommun

Ett annat exempel är en gemensam infrastruktursatsning mellan Östhammars kommun och Nevel, där en ny fjärrvärmeledning drogs fram samtidigt med byggnationen av en ny gång- och cykelväg i kommunen. Den nya vägen går genom ett skogsparti och kopplar samman ett äldreboende med ett närliggande sjukhus, vilket leder till ökad tillgänglighet och effektivisering av transporter.

Den nya gång- och cykelvägen fanns i kommunens långsiktiga exploateringsplan men det ursprungliga förslaget var för dyrt för att kunna genomföras som det var tänkt. Nevel har länge levererat förnybar fjärrvärme i Östhammar och när det blev aktuellt att anlägga en ny fjärrvärmeledning till äldreboendet väcktes idén till ett samarbete för att tillsammans sänka kostnader och effektivisera både resurs- och materialanvändning.

Läs mer

Fortsätt läsa

Mot en avancerad kommunal infrastruktur

Ladda ned Nevels business white paper

Intelligens

Läs mer

Nya arbetsmodeller

Läs mer