Skip to content

Plattformsekonomin visar sin styrka – samarbete mellan industri och kommuner hjälper till att minimera förluster

Vi har redan lärt oss hur ett taxiföretag kan lyckas utan att äga bilar. Eller hur boende kan bedrivas utan att äga bostadsområden. Styrkan i plattformsekonomin är redan väl känd. Digitala plattformar kopplar samman köpare och säljare för delad nytta. Men, plattformsekonomin ger även fördelar utöver affärsutveckling. Samarbete kan ge stora möjligheter för miljön och samhället. Till exempel, en modern plattformsekonomi hjälper industri och kommuner att minimera produktionsförluster och spillvärme genom att främja resurseffektivitet.

Nevel #InfraTalks bloggar

Markus Hassinen
VD och koncernchef, Nevel Oy

Att lyfta infrastrukturen för industri och kommuner till en ny nivå

Just nu har både kommuner och industrier ett betydande sysselsättnings- och kostnadstryck. Investeringar i avancerade och smarta infrastrukturlösningar är avgörande för att kunna utveckla livskraften i det lokala samhället: en konkurrenskraftig industri, tillsammans med en fungerande kommunal infrastruktur, möjliggör nya arbetstillfällen och befolkningstillväxt.

Baserat på en modern plattformsekonomi och intelligenta infrastrukturlösningar kan man uppnå ekonomiska skalfördelar. Genom att effektivt utnyttja energi-, informations- och materialflöden såsom värme, kyla, slam, och till och med havreskrov, kan man uppnå kostnadsbesparingar och utsläppsminskningar – båda är väsentliga faktorer på vägen mot en koldioxidneutral framtid. Genom samarbete mellan olika parter, såsom industri, kommuner och partner, kan man upptäcka lämpliga lösningar och genomförbara investeringsmodeller.

Samarbete skapar en positiv utveckling för miljön. Resurser slösas inte bort – och avfall minimeras. Energi, material och information flödar i lokala ekosystem, vilket gynnar alla parter i samhället som helhet.

”Samarbete skapar en positiv utveckling för miljön. Resurser slösas inte bort – och avfall minimeras. Energi, material och information flödar i lokala ekosystem, vilket gynnar alla parter i samhället som helhet.”

District heating as a modern platform economy

Vårt fjärrvärmesystem är ett bra exempel på en modern plattformsekonomi. Fjärrvärmenätet möjliggör ett mångsidigt utnyttjande av både energi- och materialflöden. Fjärrvärmenätet fungerar som en plattform för att utnyttja överskottsvärme i industrin, men också som värmelagring som gör det möjligt att optimera energiproduktionen. Det fungerar som en plattform för industriella biprodukter, såsom havreskrov eller sågspån, som kan användas flexibelt vid produktion av energi. Detta innebär ofta också en minskning av bränsletransporter eftersom avstånden minskas. När det inte är nödvändigt att bygga en separat värmelösning för varje fastighet är det möjligt att omvandla värmeproduktion till förnybara alternativ genom utnyttjandet av ekonomiska skalfördelar. Hundratals, eller till och med tusentals, invånare och fastigheter skördar fördelarna på samma gång. På Nevel tror vi att fjärrvärme är den mest hållbara och bekymmersfria plattformen för våra kunder, för ansvarsfull och tillförlitlig uppvärmning på vägen mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Digital plattform kopplar samman

En bra driftsmodell inkluderar att samla experter och beslutsfattare från industri och kommuner för att skapa en lösning som är meningsfull för både samhället och en hållbar utveckling. Det ger fördelar i varje steg. Förutom kompetensen hos våra experter på högsta nivå, är vårt eget tillvägagångssätt baserat på den unika, branschledande digitala plattformen som vi har utvecklat. Den stora omfattningen av vår verksamhet i Finland, Sverige och Estland har gjort det möjligt för oss att skapa en unik driftsmodell som utnyttjar digitalisering. Driftsmodellen gör det möjligt att omvandla en enorm mängd data till information för optimering av energi- och materialflöden. Baserat på denna data skapar vi maskininlärning genom att använda energi mer intelligent och utnyttja ekonomiska skalfördelar.

Baserat på en sådan modellekonomi kan vi arbeta tillsammans för att skapa lokala cirkulära ekonomier.

Om författaren

Markus Hassinen är VD för Nevel Oy. Markus har 20 års internationell erfarenhet från olika affärsområden inom energisektorn. Markus passion är att utveckla ledarskap för att möjliggöra bättre service för organisationer, kunder och ägare.

Läs mer om Nevels exempel på samarbeten

Fazer

Transformationsplan för koldioxidneutralitet

Sandvik Coromant

”Grön värme” och återvinning av avfall

Läs mer