Skip to content

Artificiell intelligens ökar driftsäkerheten i Hultsfred

januari 4, 2024
  • Pressmeddelanden och nyheter

Fjärrvärme har länge varit känt för sin höga tillgänglighet och driftsäkerhet. För våra kunder inom industri, fastigheter och hushåll innebär det behagligt inomhusklimatklimat och tillgång till energi året om. För göra energiproduktionen ännu mer optimerad inför Nevel smart underhåll baserat på artificiell intelligens vid värmeverket i Hultsfred. Omid Montinola, Head of Operations and Maintenance in Real estate solutions business i Sverige, berättar om vägen framåt.

– Våra medarbetare strävar ständigt efter att förbättra driften av anläggningarna för att säkerställa leveransen av energi i fjärrvärmenäten. Nu mäter vi därför kritisk data såsom vibrationer på roterande utrustning, inklusive fläktar och pumpar, i Hultsfred. Sedan utvärderar vi resultaten med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det handlar om tillståndsbaserat underhåll i förebyggande syfte.

Smart maintenance förebygger otillgänglighet i anläggningar
Även känd som ”smart maintenance” hjälper metoden till att upptäcka problem i förtid, såsom dålig smörjning eller slitna lager. Större anläggningar för energiproduktion har vanligtvis online-mätning, men på mindre anläggningar kan utrustningen flyttas runt och monteras på en fläkt under en dag för att samla in data. Den mobila utrustningen består av ett flertal sensorer och en surfplatta som visar resultaten i realtid. Alla mätvärden förs sedan över till en dator för utvärdering med hjälp av AI-programmet. Insamlad data från anläggningen bildar underlag till en underhållsplan.

– Vi testade och utvärderade systemet under förra våren och har bestämt oss för att införa det på bredare front, säger Omid.

Fördelen med ”smart maintenance” är framför allt att kunna förebygga problem i god tid. Oförutsedda problem kan i värsta fall leda till otillgänglighet för en viss anläggningsdel, vilket är kostsamt särskilt under vintern.

– Med det nya systemet kan vi lära oss mer om tillståndet för utrustningen i anläggningarna, och hur den presterar. I nya projekt kan vi ha systemet som ett standardkrav och jämföra verkliga data med ursprungsplanen, vilket innebär att vi slipper problem med vår utrustning efter övertagandet av ett projekt. Målet är tillgänglighet och tillförlitlighet för våra kunder, men även en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare genom att vi undviker oplanerade avbrott som kan uppstå dag och natt, summerar Omid Montinola.

Mer information
Hanna Viita, Director, Sustainability and communications, Nevel
+358 40 167 1755
hanna.viita@nevel.com

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.

Smart maintenance med hjälp av AI
Insamlingen av data sker via sensorer monterade på utrustningen.

Smart maintenance med hjälp av AI
Den mobila utrustningen består av ett antal sensorer och en surfplatta som visar resultaten i realtid.