Skip to content

Nevel i framkant för en koldioxidneutral framtid

februari 12, 2020
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel ligger i framkant för att skapa en koldioxidneutral framtid, berättar Clas Blomberg, globalt ansvarig för kommunal infrastruktur inom Nevel.

– Vi på Nevel arbetar ihärdigt mot en koldioxidneutral framtid genom investeringar i förnybar energi. I Sverige producerar vi nästan all fjärrvärme med förnybara och lokalt producerade bränslen. Nevel bidrar också till att skapa så kallade cirkulära ekonomier, exempelvis genom att återanvända restprodukter såsom sågspån eller havreskrov från kundernas produktionsanläggningar och producera värme av dem. Vi återvinner också överskottsvärme från industriella processer som annars skulle gå till spillo och använder den för fjärrvärme. Dessutom strävar vi ständigt efter ökad energieffektivitet i vår egen verksamhet.

– Fjärrvärme är det perfekta valet för att bidra till en koldioxidneutral framtid. Istället för att behöva ta fram miljövänliga lösningar för varje enskilt hus eller hyreshus, kan vi helt enkelt använda mer resurseffektiva metoder för att producera värme som gynnar hundratals kunder samtidigt. Vi tror att fjärrvärme är det enklaste sättet för kunder att kunna njuta av bekväm och pålitlig värme, och samtidigt ta ansvar för miljö och klimat.

Läs mer om kommunala infrastrukturlösningar här.

Clas Blomberg, chef kommunal infrastruktur, Nevel