Skip to content

Nevel bygger ihop fjärrvärmenäten i Åstorp och Bjuv

augusti 29, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturföretaget Nevel bygger ihop fjärrvärmenäten i Bjuv och Åstorp med en fem kilometer lång fjärrvärmeledning.

Med en ny fjärrvärmeledning kan fossilfri värme överföras från Bjuv till Åstorp. Företag, fastighetsägare och hushåll i hela området får tillgång till ett fjärrvärmenät som är optimerat för förnybara bränslen och minskad användning av fossila bränslen. Nätet kommer att kunna byggas ut i takt med att efterfrågan ökar.

– Det här projektet ökar driftsäkerheten och tryggar försörjningen av hållbar energi via fjärrvärmenäten i både Bjuv och Åstorp. Det är bra för kunderna och bra för bygden, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

– Den nya ledningen gör det lättare att ansluta nya kunder i takt med att våra kommuner växer, och också att ansluta sidoströmmar från industrier. Det är bra för både miljö och ekonomi, säger Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande vid Åstorps kommun.

Tillstånd från markägare och andra berörda för att bygga den nya fjärrvärmeledningen finns på plats. Arbetena har påbörjats och beräknas vara färdiga kommande vinter. Nevels investering uppgår till omkring 40 miljoner kronor.

– Vi ser en mycket stark efterfrågan på klimatsmart fjärrvärme i både Bjuv och Åstorp. Sammanslagningen av de båda orternas fjärrvärmenät kommer att få många efterföljare runt om i landet. Det säger Peter Bäckström, Sverigechef för Nevel.

Kontakt:

Peter Bäckström
Sverigechef, Nevel
E-post: peter.backstrom@nevel.com
Telefon: +46 76 141 44 16

Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 17 55

Fjärrvärmenäten i Åstorp och Bjuv byggs ihop.
Bjuv, där Mikael Henrysson (tv) är kommunstyrelsens ordförande, och Åstorp, där Ronny Sandberg (th) har motsvarande uppdrag, bygger ihop sina fjärrvärmenät med en 5 km lång fjärrvärmeledning. Stefan Jacobsson (mitten) på energiinfrastrukturföretaget Nevel leder arbetet.

Om Nevel

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar samt över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel sysselsätter 150 experter i Sverige, Finland och Estland.

Vi är åtagna en klimatpositiv framtid och driver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva omställning till energiproduktion fri från CO2-utsläpp.