Skip to content

Nevel förvärvar fjärrvärme-anläggningar av Öresundskraft

juli 8, 2019
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel har förvärvat Öresundskrafts småskaliga fjärrvärmeanläggningar i Vejbystrand och Hjärnarp. Nevel är specialiserade bland annat på drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningar.

– Det är med glädje och tillfredsställelse som vi hälsar Nevel välkomna som nya ägare i Vejbystrand och Hjärnarp. Det ger oss bättre möjligheter att fokusera på det vi kan bäst, nämligen storskalig produktion och distribution av värme. Nevel å sin sida har stor erfarenhet av drift och underhåll av småskaliga fjärrvärmeanläggningar. Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Fjärrvärmeanläggningarna och -näten i Vejbystrand och Hjärnarp betjänar totalt cirka 200 kunder och producerar cirka 12 respektive 2 GWh fjärrvärme om året. Det kan jämföras med 200 GWh vid Öresundskrafts Åkerslundsverk i Ängelholm. Båda anläggningarna ingick i Öresundskrafts förvärv av Ängelholm Energi år 2007.

Nevel är en helhetsleverantör av förnybart producerad värme. Företaget driver sedan tidigare 15 fjärrvärmenät i Sverige, däribland fjärrvärmenäten i Bjuv och Åstorp. Fokus för Nevel är att producera miljövänlig värme med förnybara bränslen och hjälpa företag, kommuner och privatpersoner att effektivisera sin värmeanvändning och minska miljöpåverkan från uppvärmning. Nevel har sitt säte i Stockholm och ägs av finska Vapo Oy.

– Köpet av fjärrvärmenäten och produktionsanläggningarna i Vejbystrand och Hjärnarp genomför vi med tanke på att det är verksamheter som stämmer överens med vår expertis. Vi ser fram emot att förse våra nuvarande och nya kunder med miljövänlig fjärrvärme säger Peter Bäckström, Country Director hos Nevel.

Överlåtelsen träder i kraft den 1 augusti 2019. Samtliga kunder i fjärrvärmenäten informeras via brev med praktisk information kring kontakter med Nevel.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35
Peter Bäckström, Country Director, Nevel tel. 076-114 48 44
Andreas Kozub, kommunikationsansvarig, Nevel, 072-547 66 88

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 125 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag – alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt – och ger allt – för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. https://www.oresundskraft.se.

Nevel: Med sina värme- och energilösningar tillgodoser Nevel en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Nevel äger och driver idag över 40 fjärrvärmenät och mer är 150 energiproduktionsanläggningar i Sverige. Finland och Estland.

 

Värmeverket i Hjärnarp.

Värmeverket i Verjbystrand.