Skip to content

Nevel redo att ta nästa steg av industriell och kommunal infrastruktur till en ny nivå tillsammans med Ardian

november 2, 2020
  • Pressmeddelanden och nyheter

När det internationella företaget Nevel, med verksamhet i Sverige, Finland och Estland, lanserades för ett år sedan var planen att möta marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nu blickar Nevel in i framtiden med en nya ägare, Ardian, som kommer att stödja drivkraften för tillväxt och engagemanget för ett långsiktigt samarbete med kunderna.

Nevels moderbolag Vapo Group har 2020-11-02 informerat om försäljningen av Nevel till Ardian, ett franskt privatägt investmentbolag. Planen är att slutföra affären och överföra Nevel till sin nya ägare efter sedvanlig prövning enligt konkurrenslagstiftning.

Ardian ser stora möjligheter att utveckla och expandera Nevels verksamhet ytterligare i Sverige, Finland och Estland. ”Nevel passar perfekt in i vår strategi för hållbar energi i Norden. Nevels verksamhet är baserad på utveckling av infrastrukturlösningar för kommunal verksamhet, fastigheter och industri. Våra mål ligger i linje med Nevels och vi tror att vår investering skyndar på Nevels affärsutveckling ytterligare”, säger Simo Santavirta, Senior Managing Director på Ardian Infrastructure.

”Vår avsikt är att skapa tillväxt för företaget, investera och anställa fler medarbetare. Vi kommer att investera ytterligare för att öka effektiviteten och göra Nevels produktionsanläggningar och fjärrvärmenätverk ännu mer miljövänliga. Planeringen börjar när affären är avslutad. Investeringsprogrammets storlek överstiger 10 miljoner euro. Vi har även som avsikt att rekrytera många experter till Nevel i Sverige och Finland”, säger Eero Auranne, Chairman på Enordic, Ardians investeringsplattform för hållbar energi i de nordiska länderna.

“Nevels uppgift är att bygga avancerade, industriella och kommunala infrastrukturlösningar som gör nytta för våra kunder och omgivande samhällen. Tillsammans med Ardian kommer vi att fortsätta vår väg mot detta mål”, säger Markus Hassinen, CEO på Nevel. “Vi vill underlätta industriellt och kommunalt samarbete och se till att det skapar nytta för kunderna, miljön och samhället. Samtidigt med dessa förändringar vill vi säkerställa ett bra kundsamarbete och trygga leveranser”, summerar Hassinen.

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Hassinen, +358 40 159 0314, CEO, Nevel
Hanna Viita, +358 40 1671755, Marketing and communications, Nevel

Om Nevel

Nevel är ett företag inom avancerad infrastruktur, med uppdraget att ta sina kunders infrastrukturlösningar till nästa nivå. Företaget driver 130 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, med branschens mest sofistikerade, digitala plattform. Nevel sysselsätter 130 experter i Finland, Sverige och Estland. Företagets omsättning är 100 miljoner euro. Nevel är helägt av finska Vapo Group.