Skip to content

Att ta industriell infrastruktur till nästa nivå – resan av samskapande sker i fyra faser

juli 16, 2020
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Sanna Haajanen är försäljningschef för industriell infrastruktur på Nevel. Med lång erfarenhet av försäljning från olika branscher driver hon projekt med avtalsmässigt definierade krav och målsättningar. Sanna brinner för att hjälpa människor, kunder och organisationer att kontinuerligt prestera bättre, och lämna positiva avtryck till vår värld.

Globala lagar, förordningar och färdplaner för klimatet ökar företagens behov av att överväga nya, mer effektiva industriella energilösningar. Kapitalkostnaderna för ny infrastruktur, med långa återbetalningstider, är inte nödvändigtvis ett attraktivt sätt att använda ekonomiska resurser. Samtidigt saknar de flesta företag kärnkompetensen som behövs för att skapa en arbetsmodell för planering, implementering och drift av nödvändig infrastruktur inom energi-, material- och informationsflöden. Kan lösningen vara att arbeta tillsammans?

Arbete och lärande tillsammans

En smart arbetsmodell är avgörande för att göra energi till en konkurrensfördel och för att bygga en framtidssäker infrastruktur på samma sätt. För företag som ser att detta ligger utanför kärnkompetenserna är utkontraktering ett alternativ. Genom att välja en kunnig partner kan företag uppnå stora besparingar när det gäller planering, resurser, riskdelning och maximerad nytta i slutänden. När partnern också hjälper företagen att göra smarta investeringar och skapa en cirkulär ekonomi, kommer ännu fler fördelar att förverkligas.

Vi har funnit att det bästa sättet att planera industriell infrastruktur för energi-, material- och informationsflöden är att arbeta tillsammans. Det säkerställer att investeringar planeras noggrant och genomförs enligt uppsatta mål och i rätt tid, och det säkerställer också att nyttan är baserad på kundens behov.

Var börjar du din resa

Arbetsmodellen bör stödja beslutsfattandet och ge tydliga milstolpar för hur utvecklingen ska ske. På Nevel kallar vi vår samarbetsmodell ”the voyage”, eftersom det är en tydligt utstakad resa med ett antal definierade steg, som skapas tillsammans med kunden.

  1. Exploring. Resan börjar med att sätta upp mål och förväntningar. I praktiken innebär det att skapa tänkbara scenarier och stegen för samarbetet. För att besluta om gemensamma mål krävs analys av olika typer av processer, data, kapacitet och antaganden, samt att bygga en beräkningsmodell för jämförelse av olika alternativ.
  2. Navigating. Ett viktigt steg i processen är att identifiera eller ta fram en preliminär lösning som passar de uppsatta målen, och som definierar samarbetsmodellen för beslutsfattande.
  3. Steering. Här genomför vi projektet enligt den gemensamma planen.
  4. Transforming. Ett nytt sätt att arbeta har definierats, tillsammans med en leverans- och driftsmodell. Den skapade nyttan når nu sin topp, baserat på gemensamt fastställda mål.

Vi på Nevel ser hur den skräddarsydda processen tar hänsyn till kundens vision och ger en tydlig, transparent handlingsplan för hur den ska uppnås, tillsammans med detaljerade och prioriterade mål att uppfylla och mäta längs vägen. I de flesta fall uppnår kunden ett positivt kassaflöde och förbättring av utvalda KPI:er redan från dag ett, och får sedan omfattande stöd från Nevels experter under hela investeringens livscykel.

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38