Skip to content

En återgång till det gamla normala – dags att stärka er konkurrenskraft

februari 10, 2022
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Nu återgår vi till det gamla normala efter en pandemiperiod i det nya normala. 

Men är det verkligen så?

Beroende på vilken bransch man verkar i är det inte så enkelt att tro att bara för att restriktionerna gällande covid-19 i princip slopas så återgår allt till det gamla normala.

För många företag är det starten på återuppbyggandet av sin verksamhet, efter nästan två år av underliga tider som ingen i modern tid har upplevt.

Vad sker nu då?

Ja, en sak är säker. För företagare så innebär en omstart en möjlighet till att förändra sina arbetssätt och strategier. Fokus på kärnverksamhet och kunder är receptet på framgång.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Vi på Nevel är specialister på mycket, bland annat på att förvärva större energiproduktionsanläggningar. Det kan till exempel vara pannor med bränsle såsom pellets, flis, olja eller gas. Vi arbetar också med vattenrening. Vi kan ta hand om er energiproduktion – med eller utan tillhörande infrastruktur såsom ledningar och nät, eller personal för den delen. Vi har gjort detta i många år och resultatet är vida välkänt – win, win, win för alla inblandade.

Varför och hur?

Genom att vi förvärvar din energianläggning tar vi över ansvaret för reinvesteringar, drift och underhåll och levererar tillbaka hållbart producerad energi till er. Energi endast i den omfattning ni behöver, när ni behöver den!

Det innebär att ni som företag frigör både kapital och resurser. Det gör att ni kan investera i er kärnverksamhet och snabbt ställa om till den värld vi nu lever i – det gamla normala. Därmed ökar ni er konkurrenskraft och lönsamhet.

Håller du med mig? Tveka inte att höra av dig, så berättar jag mer. Håller du inte med så hör ändå av dig. Det är bara genom transparens och samarbete vi alla blir bättre.

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464