Skip to content

Nevel lyfter infrastrukturlösningar och tjänster till nästa nivå

november 6, 2019
  • Pressmeddelanden och nyheter

Finska Vapo Group bildar ett nytt företag med fokus på avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar – Nevel. Det nya bolaget är resultatet av en omstrukturering av Vapos energidivision, i linje med koncernens strategi. Det nya företaget Nevel driver, med sin unika branschledande digitala plattform, mer än 150 energiproduktionsanläggningar och 40 fjärrvärmenät.

Finska Vapo Group bildar ett nytt internationellt företag, Nevel, med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Som en del i bildandet av det nya bolaget delas Vapos svenska verksamhet, Neova, i två delar. Nevel ska svara upp mot marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar.

Många kommuner måste idag hantera en åldrande infrastruktur i kombination med en utmanande finansiell situation, medan industriföretag söker vägar för att öka sin konkurrenskraft. Affärsklimatet blir ständigt mer komplext och krävande. Vi vill hjälpa våra kunder inom den kommunala sektorn och industriföretag att ta sina infrastrukturlösningar och service till nästa nivå, tillsammans med oss. Vi ser att det är möjligt att skapa ekonomiska skalfördelar baserade på synergier genom att optimera material-, energi- och informationsflöden, säger Peter Bäckström, Country Director på Nevel.

Nevel finns för att bygga lösningar som gynnar våra kunder och deras lokala samhällen. Vår passion är att driva på den digitala transformationen så att våra kunder kan bli vinnare i den fjärde industriella revolutionen som vi nu genomgår. Vår branschledande digitala tjänsteplattform är tillgänglig som en tjänst för alla storskaliga energiproducenter. Vi arbetar rigoröst mot en koldioxidneutral framtid genom att investera i förnybar energi och skapa hållbara förändringsplaner tillsammans med våra kunder, fortsätter Bäckström.

Nevel producerar, via sina 150 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, mer än 1,6 TWh energi per år, med branschens mest sofistikerade, digitala plattform. Företaget sysselsätter 125 experter i Finland, Sverige och Estland. Mer information om Vapo Groups långsiktiga strategi och energidivisionens omstrukturering finns tillgängligt i Vapo Groups pressrelease.

För mer information, välkommen att kontakta:
Peter Bäckström, Country Director, Nevel
Tel. 076-141 44 16 (Int. +46 76 141 44 16)

Om Nevel

Nevel är ett företag inom avancerad infrastruktur, med uppdraget att ta sina kunders infrastrukturlösningar till nästa nivå. Företaget driver mer än 150 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, med branschens mest sofistikerade, digitala plattform. Nevel sysselsätter 125 experter i Finland, Sverige och Estland. Företagets omsättning är 100 miljoner euro. Nevel är helägt av finska Vapo Group.