Skip to content

Nu värms Smålandsstenar av spillvärme från den lokala industrin

maj 4, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter
  • |
  • Referenser och samarbete

Under 2022 tecknade energiinfrastrukturföretaget Nevel ett samarbete med Trioworld om att återanvända spillvärme från industrin för att värma upp Smålandsstenar. Nu är hållbarhetsprojektet redo att köra i gång.

Nevels infrastrukturlösningar hjälper industrier och fastigheter att stå bättre rustade och vara mer hållbara. Företaget identifierar outnyttjade möjligheter och förädlar restprodukter till gröna energilösningar.

Under hösten tecknade företaget ett samarbete med Trioworld, en ledande expert på polyetenlösningar för förpackning och skydd med en tillverkningsanläggning i Smålandsstenar, vars produktion genererar spillvärme. Sedan dess har två värmepumpar installerats och rörledningar dragits. Efter omfattande testrundor, är det nu dags att sjösätta hållbarhetsprojektet.

– Detta är nästa steg i strävan efter mer hållbara och cirkulära samhällen. Då är det nödvändigt att vi tar vara på den energi som redan finns i systemet. Vi har haft konstruktiva samtal med Trioworld under hösten. Alla, inte minst miljön, är vinnare på detta, säger Stefan Johnsson, Director Industrial Sales på Nevel.

– Samarbetet är ett naturligt steg för oss. Vi kommer nu återanvända den värme som vi i dag betalar för att bli av med. Sedan känns det extra angeläget att få göra det under rådande omständigheter och i Smålandsstenar, säger Fredrik Cato, Teknisk Chef på Trioworld.

Genom att Trioworld nu ansluts till fjärrvärmenätet i Smålandsstenar så skapas ett lokalt cirkulärt system med högre energieffektivitet än tidigare, där Nevel möjliggör att spillvärme från industrin kan hållas kvar och återanvändas. Som ett resultat av samarbetet kommer den lokala fjärrvärmeinfrastrukturen utvecklas och utökas ytterligare, fler kunder kunna erbjudas hållbara energilösningar, och samhällets energianvändning bli mer miljövänlig. Spillvärmen från Trioworld täcker upp till 89 procent av behovet i Smålandsstenars fjärrvärmenät.

Med sin breda expertis samt flexibla och kundanpassade lösningar för olika typer av sidoströmmar riktar Nevel sig mot fastighetskunder, enskilda verksamheter och större industrikluster.

– Vi vill inspirera och ser framför oss att fler industrier med outnyttjade resurser vill vara med på omställningen. Vi är övertygade om att det finns bättre och mer hållbara sätt för industrin att arbeta på, säger Stefan Johnsson.

För mer information, kontakta:

Stefan Johnsson
Director Industrial Sales, Nevel
E-post: stefan.johnsson@nevel.com
Telefon: +46 730 74 24 64

Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 17 55

Fredrik Cato
Teknisk Chef, Trioworld
E-post: fredrik.cato@trioworld.com
Telefon: +46 70 583 45 23

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samordna lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på EUR 115 miljoner och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.

Om Trioworld
Trioworld grundades 1965 och ägs sedan 2018 av Altor Fund IV. Altor är ett av Nordens främsta private equity-företag med fokus på att bygga bolag i världsklass. Trioworld fokuserar på kontinuerlig utveckling av innovativa och miljövänliga plastfilmsprodukter och är en av de ledande inom segmentet med en omsättning på EUR 650 miljoner och cirka 1 400 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Smålandsstenar. Produktionen sker i Sverige, Danmark, Nederländerna och Frankrike, och produkterna säljs på den globala marknaden.