Skip to content

Lyckad väg till samarbete med Östhammars kommun

februari 11, 2020
  • Pressmeddelanden och nyheter

Östhammars kommun och Nevel har inlett ett samarbete runt en infrastruktursatsning som kommer att mynna ut i en ny gång- och cykelbana i kommunen. Den nya vägen går genom ett skogsparti och kopplar samman ett äldreboende med ett närliggande sjukhus, och leder till ökad tillgänglighet och effektivisering av transporter.

Kommunala verksamheter har ett stort åtagande för att erbjuda bra service till sina medborgare, samtidigt som ekonomiska medel ska fördelas rättvist och budgetar ska hållas. Östhammars kommun hade den nya gång- och cykelvägen i sin långsiktiga exploateringsplan, men det ursprungliga förslaget var för påkostat för att kunna startas i det tänkta utförandet. Nevel, i sin tur, har länge levererat förnybar fjärrvärme i Östhammar och när det blev aktuellt att anlägga en ny fjärrvärmeledning till äldreboendet väcktes idén till ett samarbete för att tillsammans sänka kostnader och effektivisera både resurs- och materialanvändning.

– Samarbetet med kommunen har fungerat mycket bra och de har varit öppna för dialog och diskussioner för att komma fram till den mest kostnadseffektiva lösningen för projektet, säger Per Ander, projektledare på Nevel.

Markkostnaderna delades lika mellan parterna och Nevel anlade samtidigt kulvertar för de nya fjärrvärmerören som nu förbinder fjärrvärmeverket vid sjukhuset med äldreboendet. Den nya gång- och cykelbanan har varit prioriterad i kommunens infrastruktur eftersom den byggs i ett område med många äldre människor, och på sikt kan det även komma att byggas flera seniorboenden i närheten.

– Att utöka antalet gång- och cykelvägar i kommunen är den del av vår strategi, och vi från kommunen satte oss med Nevels projektledare och förenklade förslaget tills båda parter var nöjda. Vi projekterade tillsammans och lyckades även sänka kostnaderna, berättar Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef på Östhammars kommun i Uppsala län.

Tidigare har det inneburit en lång och brant omväg för att till fots ta sig till sjukhuset, och biltransport har därför varit det bäst fungerande alternativet. Den nya vägen färdigställs och öppnas under våren, och den kortare sträckan och ökade tillgängligheten bidrar då till att hela området blir mer attraktivt att flytta till.

Lasse Karlsson ser också en möjlighet för vårdpersonalen att kunna skjutsa äldre med rullstol genom skogspartiet, något som skulle minska behovet av transporter. Han summerar projektet:

– Relationen med Nevel fungerar bra, de har varit kreativa och drivit på projektet. Det kommer att bli klart inom kort och har gått förvånansvärt fort, och det blev också ett bra pris på det hela.

Nevel och Östhammars kommun bygger CG-bana
Foto: Den nya gång- och cykelbanan kommer att asfalteras och öppnas för allmänheten under våren 2020.

Läs mer om Nevels lösningar för kommunal infrastruktur här.

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Country Director, Nevel
peter.backstrom@nevel.com
Tel. +46-76-141 44 16