Skip to content

Thomas Luther utsedd till CEO för Nevel

januari 26, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Thomas Luther (MSc BA, ingenjör) har utsetts till CEO för Nevel, ett industriellt och kommunalt infrastrukturföretag, med tillträde 1 februari 2022. Luther har 20 års erfarenhet inklusive ledande befattningar inom globala företag och internationella tillväxtföretag. Innan Nevel var Luther CEO för LeaseGreen Group.

Nevels uppdrag omfattar cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energi, med syfte att bidra till kundernas målsättningar. Thomas Luthers erfarenhet stödjer Nevels tillväxtstrategi för att betjäna industri- och energikunder, samt för att investera i energiinfrastruktur som möjliggör koldioxidneutralitet.

– Hållbarhet är nyckeln till framtidens energisystem. Jag är entusiastisk över att skapa samarbeten och transformation mot en klimatpositiv framtid tillsammans med våra kunder, till nytta för hela samhället, säger Luther.

Eero Auranne, Nevels tillförordnade CEO, kommer att återgå till styrelseordförandeposten på Nevel.

Mer information:

Eero Auranne, Interim CEO, +358 44 425 22 00
Hanna Viita, Communications, +358 40 167 17 55

Nevel i korthet

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar, både ändamålsenliga och framtidssäkra. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel har 150 experter i Sverige, Finland och Estland.

Med ett åtagande för en klimatpositiv framtid driver vi samhällsmässig påverkan genom att tillsammans skapa lokala cirkulära ekonomier och driva på transformationen till koldioxidfri energiproduktion.

Thomas Luther