Skip to content

Energidistributionssystem för Foodhills-området

oktober 1, 2019
  • Pressmeddelanden och nyheter

Under sommaren och hösten bygger vi ett nytt energidistributionssystem i Bjuv. Nu har alla rör täckts med jord, och rörsystemet kommer snart att leverera varmvatten till livsmedelsföretagen i Foodhills-området. Den totala längden rör är cirka 600 meter och på bilderna ser man tydligt fram- och returledningarna, där varmvatten respektive avkylt vatten pumpas runt i olika rör. När den nya värmeanläggningen är på plats kommer den att minska koldioxidutsläppen med 2 900 ton per år. Läs mer om projektet här.