Skip to content

Ett grönt gasnät ger stora möjligheter

september 14, 2020
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Henrik Palmén är chef för Concepts and Projects på Nevel. Han har bred erfarenhet av att utveckla och genomföra stora industriella investeringsprojekt där förnybara bränslen används. Hans passion är att utveckla och förverkliga avancerade och koldioxidneutrala industriella lösningar, som stödjer kundernas affärsmål.

I mitt tidigare blogginlägg tittade vi på lokala lösningar för att minska koldioxidutsläppen från användning av gas. I det här inlägget tittar vi på möjligheterna som gasnätet erbjuder när lösningarna har identifierats.

Enligt en färsk rapport från konsortiet Gas for Climate har europeisk gas goda chanser att nå koldioxidneutralitet med netto noll till år 2050. Det kan i stor utsträckning uppnås genom en ökning av biometanproduktionen, särskilt från sidoströmmar inom jordbruket, och genom att kraftigt öka produktionen av vätgas – och sedan distribuera dessa bränslen via det befintliga naturgasnätet. Det är möjligt att producera koldioxidneutralt väte som är upp till 20 % ”grönt” genom elektrolys, det vill säga spjälkning av vatten genom att en elektrisk ström (från vind- och solenergi) leds igenom det. Som ett alternativ kan ”blått” väte produceras med exempelvis ångreformering med utnyttjande av naturgas som råvara, eller med oxiderad koldioxid lagrad i marken (med den så kallade CCS-processen).

Det är också tekniskt möjligt att stödja gasnätet och gaslagringsanläggningarna med överskott från elnätet, antingen direkt med väte eller med syntesgas som producerats med atmosfärisk eller förnybar koldioxid (så kallad power-to-x-process). På det här sättet kan ett komplett gasnät med lagringstankar över hela Europa, eller ett separat vätgasnät, utnyttjas som ett ”batteri” för att kompensera för produktionstoppar i elnätet.

Förnybar gas från marknaden

Expansionen av gasnätet och att öppna upp det för konkurrens i Finland, ett av de sista länderna i Europa som gör det, möjliggör äntligen köp av biometan genom bilaterala avtal från producenter registrerade i Finland eller Baltikum. I områden där det inte finns något lokalt gasnät tillgängligt är det värt att undersöka andra alternativ för att köpa biometan eller biopropan från marknaden, i tryckbehållare eller flytande form (som flytande naturgas eller LNG).

Förnybar gas – från användare till producent

Det finns krav på att det europeiska gasnätet snabbt öppnas upp för handel med väte och koldioxid i tillägg till naturgas och biometan. Det inkluderades som ett uttryckligt mål exempelvis i färdplanen för European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) 2050. Integrationen med elnätet som ett system för kompensation vid produktionstoppar ger också nya perspektiv. Priserna för utsläppsrätter måste dock stiga betydligt från nuvarande nivåer om teknologierna och marknaderna ska kunna stödja övergången till koldioxidneutralitet. Dessutom måste investeringarna som krävs för produktion av vätgas och biometan stödjas med exempelvis garanterad prissättning. Vi behöver också en omfattande lättnad av hindren för internationell gashandel.

Den här övergången kan ske förvånansvärt snabbt: konsortiet Gas for Climate föreslår ett obligatoriskt mål på ett 10 % förnybart gasnät inom Europa fram till 2030. Liknande rekommendationer från konsortier och oberoende experter kommer säkerligen att påverka politiska beslut om handel med utsläppsrätter och energiskatter på både EU-nivå och nationell nivå. När förändringarna förverkligas kommer de snabbt att ge industrin nya möjligheter att uppnå koldioxidneutral produktion och även kunna sälja överskott av gas.

Koldioxidneutralitetens roll i gas- och elnät

En vidsynt och ansvarsfull industriell aktör kan, tillsammans med en pålitlig och skicklig expertpartner, redan idag börja förbereda sig för möjligheterna som kommande år kommer att erbjuda.

Vi hjälper dig gärna att nå dina målsättningar när det gäller koldioxidneutralitet, resurseffektivitet eller andra energi- eller materialrelaterade utvecklingsprojekt inom infrastruktur. Kontakta Teemu Klingberg för ytterligare diskussioner.

Teemu Klingberg

Director, New ventures

+358 50 317 1448