Skip to content

Visionen om en framtidssäker fabrik: hållbarhets- och kostnadseffektivitetsfördelarna med industriell produktion i ett slutet kretslopp

juni 9, 2020
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Teemu Klingberg är chef för industriell infrastruktur på Nevel Oy. Teemu har många års internationell erfarenhet från olika chefs- och specialistroller inom energi- och processindustrin. Han brinner för affärsutveckling och skapande av kundnytta.

I en fabrik med ett slutet kretslopp återanvänder industriföretag material som tidigare sågs som avfall eller biprodukter för att hjälpa till att driva ny produktion. Det bidrar inte bara till att spara naturens resurser och minska avfallet, utan ger också kostnadsbesparingar och ökad produktionseffektivitet. Avfall blir en värdefull resurs och fabriker blir mer hållbara – en stor vinst för företag, miljön och samhället som helhet.

Mot en koldioxidneutral framtid

Förändringar på marknaden har ökat pressen på industriföretag att hitta nya möjligheter i sin strävan mot hållbarhet och CO2-neutralitet. För att lösa dessa utmaningar vänder sig industriföretagen till de möjligheter som plattformsekonomin erbjuder. Det kan bidra till att resurser inte förbrukas i onödan och att avfall återanvänds eller minimeras. Ett bra exempel på detta är systemet med fabriker med slutna kretslopp som optimerar nytto-, material- och informationsflöden.

Visionen om slutna kretslopp

Allt fler industriföretag utvecklar grön fabrik-koncept med målet att bli koldioxidneutrala och skapa slutna kretslopp. Syftet med koncepten är att påvisa verkningsgrad och återanvända resurser fullt ut, och producera enbart produkter men inget avfall. Att förbättra resurseffektiviteten och minimera avfallet är effektiva sätt att påverka resultatet på nedersta raden och samtidigt följa regelverk och uppfylla hållbarhetskrav. Målet är att bygga en framtidssäker infrastruktur som förbättrar affärsresultatet samtidigt som utsläpp och avfall minimeras. Att använda överskottsvärme eller industriella biprodukter från produktionsprocessen som energikälla, såsom slam, sågspån eller havreskal, sparar inte bara energikostnader, det minimerar också bränsle- och transportkostnader vilket ökar både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna.

Läs mer om våra samarbeten och referenser:

Fazer >>

Kinnusen mylly >>

Sandvik Coromant >>

Maskininlärning och mänsklig intelligens

För framåtblickande företag som vill utnyttja alla dessa möjligheter maximalt, är fabriker med slutna kretslopp en väg till en optimerad och resurseffektiv framtid. Men att utveckla och ta de nya verksamhetsmodellerna i bruk kräver nya arbetssätt och rätt kompetens. Automatisering och avancerad maskininlärningsteknologi på hög nivå kopplas samman med experter specialiserade på fjärrdrift för att säkerställa tillförlitlig produktion och resurseffektivitet. Automation och maskinintelligens eliminerar mänskliga fel och prestandavariationer mellan olika skift. Kontinuerlig insamling och analys av data om utrustningens prestanda och skick möjliggör ett innovativt sätt att förbättra beslutsfattandet och optimera effektiviteten – och omvandla tidigare utmaningar till en möjlighet.

Nevel erbjuder avancerade lösningar för industriell och kommunal infrastruktur, som skapar nytta för kunder och deras omgivande samhällen. Vi äger och driver mer än 150 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, och med branschens mest sofistikerade, digitala plattform producerar vi 1,6 TWh per år. Vi har verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Nevel hjälper dig att se över dina behov och lyfter din verksamhet till nästa nivå.

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043